Jump to content

Seba500PLK

Members
 • Posts

  239
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Seba500PLK

 1. Trochę namieszałeś local dbPolicja = dbConnect("sqlite",":/frakcje.db") function spawn() local nazwaGracza = getPlayerName(source) local nazwa = getServerName () outputChatBox ("Witaj "..nazwaGracza.. " na serwerze "..nazwa.."! Administracja zyczy milej gry!",source) spawnPlayer(source,-204.71535, 1119.36426, 19.74219,-90,0,0,0) fadeCamera(source,true) setCameraTarget(source,source) if dbPolicja then local qh = dbQuery(dbPolicja,"SELECT * FROM pol WHERE nick=?", nazwaGracza) local wynik = dbPoll(qh,-1) if wynik and wynik[1] then if wynik[1]['nick'] == nazwaGracza then setElementData(source,"policja",true) end end end end addEventHandler("onPlayerJoin",root,spawn)
 2. local useItem = {}; function onPlayerUseMedicObject(itemName) local playersource = source if ( not useItem[playersource] ) then useItem[playersource] = true; setPedAnimation (playersource,"BOMBER","BOM_Plant",2,true,false,nil,false) setTimer( function () if itemName == "Bandage" then setElementData(playersource,"bleeding",0) setElementData(playersource,itemName,getElementData(playersource,itemName)-1) elseif itemName == "First Aid Kit" then setElementData(playersource,"blood",getElementData(playersource,"blood")+math.random(3000,9000)) setElementData(playersource,"bleeding",0) setElementData(playersource,itemName,getElementData(playersource,itemName)-1) elseif itemName == "Warmer" then setElementData(playersource,"cold",false) setElementData(playersource,"temperature",37) setElementData(playersource,itemName,getElementData(playersource,itemName)-1) elseif itemName == "Painkiller" then setElementData(playersource,"pain",false) setElementData(playersource,itemName,getElementData(playersource,itemName)-1) elseif itemName == "Morphine" then setElementData(playersource,"brokenbone",false) setElementData(playersource,itemName,getElementData(playersource,itemName)-1) elseif itemName == "Antibiotics" then setElementData(playersource,"bleeding",0) setElementData(playersource,"infection",false) setElementData(playersource,itemName,getElementData(playersource,itemName)-1) end useItem[playersource] = nil; end,2500,1) triggerClientEvent(playersource,"refreshInventoryManual",playersource) end end addEvent("onPlayerUseMedicObject",true) addEventHandler("onPlayerUseMedicObject",getRootElement(),onPlayerUseMedicObject)
 3. local wInventory = false local function openElementInventory( ax, ay ) ... end addEvent( "openElementInventory", true ) addEventHandler( "openElementInventory", getRootElement(), openElementInventory ) addEventHandler( "onClientChangeChar", getRootElement(), hideMenu ) addEvent( "fini:~emMove", true ) addEventHandler( "fini:~emMove", getLocalPlayer(), function( ) guiSetEnabled( wInventory, true ) guiSetVisible( wWait, false ) end )
 4. Tutaj chodzi o to że wywołujesz funkcje panel1 a nie fpanelu1 addCommandHandler("panel1", panel1) wszystko dziala tak jak powinno w twoim kodzie, funkcja fpanelu1 nie jest w ogole uzywana, dodatkowo korzystasz z addEventHandler ("onClientRender", root, panel1) co jest bez sensu z uzywaniem GUI, to uzywa sie np w przypadku dx (np dxDrawText) w GUI tego nie uzywamy. Caly skrypt powinnien wygladac tak: open = false; spawnScreenMenu = guiCreateWindow ( 0.15, 0.33, 0.7, 0.34, "Naglowek", true ); botton = guiCreateButton ( 0.4, 0.85, 0.20, 0.15, "OK", true, spawnScreenMenu ); guiSetVisible(spawnScreenMenu, false); function fpanelu1() if open == false then showCursor (true); guiSetVisible(spawnScreenMenu, true); open = true; else showCursor (false); guiSetVisible(spawnScreenMenu, false); open = false; end end addCommandHandler("panel1", fpanelu1); Skrypt uruchamia sie ukrywając GUI, gdy wpiszesz "panel1" pokaze sie, co widac w tej linjce guiSetVisible(spawnScreenMenu, true); i zmienia sie zmienna open na true, gdy znow wpiszesz "panel1" gui sie ukrywa guiSetVisible(spawnScreenMenu, false); i zmienna open zmienia sie na false i tak w kolko. Najwazniejsza zmiana w calym kodzie jest tu: zamiast addCommandHandler("panel1", panel1); powinno byc: addCommandHandler("panel1", fpanelu1); Caly skrypt jest po stronie klienta. Jakbys mial jakies pytania lub czegos nie rozumial to pisz, chetnie wytlumacze.
 5. Seba500PLK

  help me

  LicenseVehicles = { [411]=true, [602]=true, [593]=true } function licensecheck(thePlayer, seat) local carlicense = getElementData(thePlayer, "license") if (carlicense == 1 ) and (seat == 0) then else if (LicenseVehicles[getElementModel ( source )]) outputChatBox("You are not a driver license", thePlayer, 255, 0, 0) removePedFromVehicle(thePlayer) end end end addEventHandler("onVehicleEnter", getRootElement(), licensecheck)
 6. check this: pjs = engineLoadTXD("car/pjs.txd")
 7. maybe you use this on serverside?
 8. wait, add addEvent("kilLDayZPlayer",true) above addEventHandler
 9. NameGroup is set? debugscript errors?
 10. local x,y = guiGetScreenSize() local scale = x/800 local scaley = x/600 local sx,sy = 300,300 sx,sy = sx*scale,sy*scaley
 11. function createTheGate () myGate1 = createObject ( 968, -96.900001525879,1208.5999755859, 19.5 , 0, 269.25, 1.9999389648438) end addEventHandler ( "onResourceStart", getResourceRootElement ( getThisResource () ), createTheGate ) local open = false function openMyGate ( ) if open then moveObject ( myGate1, 4500, -96.900001525879,1208.5999755859, 19.5, 0, -60, 0) open = false else moveObject ( myGate1, 4500, -96.900001525879,1208.5999755859, 19.5, 0, 60, 0 ) open = true end end addCommandHandler("barrera",openMyGate)
 12. local function isVehicleEmpty( vehicle ) if not isElement( vehicle ) or getElementType( vehicle ) ~= "vehicle" then return true end local passengers = getVehicleMaxPassengers( vehicle ) if type( passengers ) == 'number' then for seat = 0, passengers do if getVehicleOccupant( vehicle, seat ) then return false end end end return true end function damageYes (player,seat) if seat == 0 then setVehicleDamageProof(source, false) setElementFrozen(source, false) end end addEventHandler("onVehicleEnter", getRootElement(), damageYes) function damageNo (player,seat) if isVehicleEmpty( source ) then setVehicleDamageProof(source, true) setElementFrozen(source, true) end end addEventHandler("onVehicleExit", getRootElement(), damageNo)
 13. --Server function permission () local accName = getAccountName ( getPlayerAccount ( client ) ) if isObjectInACLGroup ("user."..accName, aclGetGroup ( "Admin" ) ) then triggerClientEvent("ChangeModel",client) end end addEvent("check", true) addEventHandler("check",root,permission) --Client addEventHandler( "onClientResourceStart", getRootElement( ), function ( ) triggerServerEvent("check",localPlayer) end ) function ChangeModel () txd = engineLoadTXD("infernus.txd", 411 ) engineImportTXD(txd, 411) dff = engineLoadDFF("infernus.dff", 411 ) engineReplaceModel(dff, 411) end addEvent( "ChangeModel", true ) addEventHandler( "ChangeModel", localPlayer, ChangeModel )
 14. maybe check function onSignUpMarkerHit( hitElement ) if getElementType ( hitElement ) == "player" then --if not getElementData ( hitElement, "race_isSignedUp" ) then if getPedOccupiedVehicle ( hitElement ) then if getVehicleController ( getPedOccupiedVehicle ( hitElement ) ) == hitElement then local playerTeamName = getTeamName ( getPlayerTeam( hitElement ) ) if not copTeams[playerTeamName] then table.insert ( signedUpPlayers, hitElement ) exports.DENdxmsg:createNewDxMessage ( hitElement, "You succesfully signed up!", 0, 255, 0 ) -- setElementData ( hitElement, "race_isSignedUp", true ) else exports.DENdxmsg:createNewDxMessage ( hitElement, "Law can't sign up for a street race!", 255, 0, 0 ) end end else exports.DENdxmsg:createNewDxMessage ( hitElement, "You need a vehicle to sign up!", 255, 0, 0 ) end --end end end
 15. function damageYes (player,seat) if seat == 0 then setVehicleDamageProof(source, false) setElementFrozen(source, false) end end addEventHandler("onVehicleEnter", getRootElement(), damageYes) function damageNo (player,seat) if seat == 0 then setVehicleDamageProof(source, true) setElementFrozen(source, true) end end addEventHandler("onVehicleExit", getRootElement(), damageNo)
 16. --Client function enterVeh() triggerServerEvent("check",localPlayer) end addEventHandler ( "onClientPlayerVehicleEnter", getRootElement(), enterVeh ) function ChangeModel () txd = engineLoadTXD("infernus.txd", 411 ) engineImportTXD(txd, 411) dff = engineLoadDFF("infernus.dff", 411 ) engineReplaceModel(dff, 411) end addEvent( "ChangeModel", true ) addEventHandler( "ChangeModel", localPlayer, ChangeModel ) --Server function permission () local accName = getAccountName ( getPlayerAccount ( client ) ) if isObjectInACLGroup ("user."..accName, aclGetGroup ( "Admin" ) ) then triggerClientEvent("ChangeModel",client) end end addEvent("check", true) addEventHandler("check",root,permission)
 17. tanks = { [541]=true,[415]=true,[480]=true,[562]=true,[587]=true } function enterVehicle ( player, seat, jacked ) if ( tanks[getElementModel(source)] ) then outputChatBox ( "enter" ) cancelEvent() warpPedIntoVehicle ( player, source,0 ) end end addEventHandler ( "onVehicleStartEnter", getRootElement(), enterVehicle )
 18. what is onPlayerRegister ?
×
×
 • Create New...