Jump to content

كود بسيط


Recommended Posts

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يا شباب انا سويت لوحة وابي لما اضغط على الكلام يلي داخل ال gridlist يعطيني كلام ثاني في الاديت بوكس

يعني مثلا انا كتبت سؤال في ال gridlist ابي لما اضغط على السؤال يلي داخل ال gridlist يطلع لي الاجابة في الاديت بوكس

أتمنى فهمتوني

Link to comment

يا شباب في خطأ بسيط ويلي هو لما اضغط على السؤال ما تطلع الاجابة ب الاديت بوكس

وهاذي اكواد اللوحة + الكود اتمنى تضبوه لي

GUIEditor = { 
gridlist = {}, 
window = {}, 
edit = {} 
} 
GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(384, 177, 338, 450, "", false) 
guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
guiSetVisible (wnd3, false)   
GUIEditor.gridlist[1] = guiCreateGridList(14, 30, 314, 370, false, GUIEditor.window[1]) 
guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "# السؤال", 0.9) 
GUIEditor.edit[1] = guiCreateEdit(49, 400, 242, 40, "", false, GUIEditor.window[1]) 
guiEditSetReadOnly(GUIEditor.edit[1], true)   
  
  
  
  
---------------------------- 
guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false)   
function OpenWin() 
if guiGetVisible ( GUIEditor.window[1] ) then 
guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], false ) 
showCursor(false) 
guiSetInputEnabled(false) 
else 
guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], true ) 
showCursor(true) 
guiSetInputEnabled(true) 
end 
end 
bindKey("f2", "down", OpenWin) 
  
Tap3 = { 
    {" تاريخ ","سوال :  متى انتحر هتلر ؟  \n\n\n\n\nجواب :  1945"}, 
    {" فيزياء ","سوال :  ماهي العوامل الثلاث للمادة ؟  \n\n\n\n\nجواب :  السائلة , الغازية , الصلبة"}, 
} 
  
  
for i,K in ipairs(Tap3) do 
    local row = guiGridListAddRow(GUIEditor.gridlist[1]) 
    guiGridListSetItemText(GUIEditor.gridlist[1],row,1,K[1],false,false) 
    guiGridListSetItemColor(GUIEditor.gridlist[1],row,1,0,255,10) 
end 
  
addEventHandler("onClientGUIClick", root, 
function () 
if source == GUIEditor.gridlist[1] then 
      end 
       local row,col = guiGridListGetSelectedItem(GUIEditor.gridlist[1]) 
       if ( row and col and row ~= -1 and col ~= -1 ) then   
       local Select = guiGridListGetItemData ( GUIEditor.gridlist[1], guiGridListGetSelectedItem ( GUIEditor.gridlist[1] ), 1 ) 
       guiSetText (GUIEditor.edit[1], Select ) 
       else --- هنا عند حدوث العكس , وهو عدم ضغط اي شيء من الجدول 
       guiSetText(GUIEditor.edit[1],"") 
   end 
end)   

Link to comment

GUIEditor = { 
gridlist = {}, 
window = {}, 
edit = {} 
} 
GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(384, 177, 338, 450, "", false) 
guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
guiSetVisible (wnd3, false)   
GUIEditor.gridlist[1] = guiCreateGridList(14, 30, 314, 370, false, GUIEditor.window[1]) 
guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "# السؤال", 0.9) 
GUIEditor.edit[1] = guiCreateEdit(49, 400, 242, 40, "", false, GUIEditor.window[1]) 
guiEditSetReadOnly(GUIEditor.edit[1], true)   
  
  
  
  
---------------------------- 
guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false)   
function OpenWin() 
if guiGetVisible ( GUIEditor.window[1] ) then 
guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], false ) 
showCursor(false) 
guiSetInputEnabled(false) 
else 
guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], true ) 
showCursor(true) 
guiSetInputEnabled(true) 
end 
end 
bindKey("f2", "down", OpenWin) 
  
Tap3 = { 
    {" تاريخ ","سوال :  متى انتحر هتلر ؟  \n\n\n\n\nجواب :  1945"}, 
    {" فيزياء ","سوال :  ماهي العوامل الثلاث للمادة ؟  \n\n\n\n\nجواب :  السائلة , الغازية , الصلبة"}, 
} 
  
  
for i,K in ipairs(Tap3) do 
    local row = guiGridListAddRow(GUIEditor.gridlist[1]) 
    guiGridListSetItemText(GUIEditor.gridlist[1],row,1,K[1],false,false) 
    guiGridListSetItemData (GUIEditor.gridlist[1]،row,2,K[2] ) 
    guiGridListSetItemColor(GUIEditor.gridlist[1],row,1,0,255,10) 
end 
  
addEventHandler("onClientGUIClick", root, 
function () 
if source == GUIEditor.gridlist[1] then 
       local row,col = guiGridListGetSelectedItem(GUIEditor.gridlist[1]) 
       if ( row and col and row ~= -1 and col ~= -1 ) then   
       local Select = guiGridListGetItemData ( GUIEditor.gridlist[1], guiGridListGetSelectedItem ( GUIEditor.gridlist[1] ), 1 ) 
       guiSetText (GUIEditor.edit[1], Select ) 
       else --- هنا عند حدوث العكس , وهو عدم ضغط اي شيء من الجدول 
       guiSetText(GUIEditor.edit[1],"") 
   end 
end 
end)   
Link to comment
 • Moderators
GUIEditor = { 
gridlist = {}, 
window = {}, 
edit = {} 
} 
GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(384, 177, 338, 450, "", false) 
guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
guiSetVisible (wnd3, false)   
GUIEditor.gridlist[1] = guiCreateGridList(14, 30, 314, 370, false, GUIEditor.window[1]) 
guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "# السؤال", 0.9) 
GUIEditor.edit[1] = guiCreateEdit(49, 400, 242, 40, "", false, GUIEditor.window[1]) 
guiEditSetReadOnly(GUIEditor.edit[1], true)   
  
  
  
  
---------------------------- 
guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false)   
function OpenWin() 
if guiGetVisible ( GUIEditor.window[1] ) then 
guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], false ) 
showCursor(false) 
guiSetInputEnabled(false) 
else 
guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], true ) 
showCursor(true) 
guiSetInputEnabled(true) 
end 
end 
bindKey("f2", "down", OpenWin) 
  
Tap3 = { 
    {" تاريخ ","سوال :  متى انتحر هتلر ؟  \n\n\n\n\nجواب :  1945"}, 
    {" فيزياء ","سوال :  ماهي العوامل الثلاث للمادة ؟  \n\n\n\n\nجواب :  السائلة , الغازية , الصلبة"}, 
} 
  
  
for i,K in ipairs(Tap3) do 
    local row = guiGridListAddRow(GUIEditor.gridlist[1]) 
    guiGridListSetItemText(GUIEditor.gridlist[1],row,1,K[1],false,false) 
    guiGridListSetItemData (GUIEditor.gridlist[1]،row,2,K[2] ) 
    guiGridListSetItemColor(GUIEditor.gridlist[1],row,1,0,255,10) 
end 
  
addEventHandler("onClientGUIClick", root, 
function () 
if source == GUIEditor.gridlist[1] then 
       local row,col = guiGridListGetSelectedItem(GUIEditor.gridlist[1]) 
       if ( row and col and row ~= -1 and col ~= -1 ) then   
       local Select = guiGridListGetItemData ( GUIEditor.gridlist[1], guiGridListGetSelectedItem ( GUIEditor.gridlist[1] ), 1 ) 
       guiSetText (GUIEditor.edit[1], Select ) 
       else --- هنا عند حدوث العكس , وهو عدم ضغط اي شيء من الجدول 
       guiSetText(GUIEditor.edit[1],"") 
   end 
end 
end)   

اخوي سفاح عندك اخطاء بسيطه الي هي :

  
guiGridListSetItemText(GUIEditor.gridlist[1],row,1,K[1],false,false) 
    guiGridListSetItemData (GUIEditor.gridlist[1]،row,2,K[2] ) 
  

لو تلاحظ بكود وضع الداتا قبل كلمة

row

بتشوف العلامة ذي

،

والعلامة الصحيحة

,

ونرجع لكود الداتا مره ثانيه لو تلاحظ انت ماحطيت الداتا علي نفس الكلام لاحظ ان رقم التكست 1 ورقم الداتا 2

الكود بالشكل الصحيح يكون كذا :

  
    GUIEditor = { 
    gridlist = {}, 
    window = {}, 
    edit = {} 
    } 
    GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(384, 177, 338, 450, "", false) 
    guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false)   
    GUIEditor.gridlist[1] = guiCreateGridList(14, 30, 314, 370, false, GUIEditor.window[1]) 
    guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "# السؤال", 0.9) 
    GUIEditor.edit[1] = guiCreateEdit(49, 400, 242, 40, "", false, GUIEditor.window[1]) 
    guiEditSetReadOnly(GUIEditor.edit[1], true)   
      
      
      
      
    ---------------------------- 
guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false)   
function OpenWin() 
    if guiGetVisible ( GUIEditor.window[1] ) then 
        guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], false ) 
        showCursor(false) 
        guiSetInputEnabled(false) 
    else 
        guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], true ) 
        showCursor(true) 
        guiSetInputEnabled(true) 
    end 
end 
bindKey("f2", "down", OpenWin) 
      
Tap3 = { 
    {'منو صاحب الموضوع ؟','mhmed21'}, 
    {'متي نزل هذا الموضوع؟ ',' يوم الاحد '}, 
} 
      
      
for i,K in ipairs(Tap3) do 
    local row = guiGridListAddRow(GUIEditor.gridlist[1]) 
    guiGridListSetItemText(GUIEditor.gridlist[1],row,1,K[1],false,false) 
    guiGridListSetItemData (GUIEditor.gridlist[1],row,1,K[2] ) 
    guiGridListSetItemColor(GUIEditor.gridlist[1],row,1,0,255,10) 
end 
        
addEventHandler("onClientGUIClick", root, 
function () 
    if source == GUIEditor.gridlist[1] then 
        local row,col = guiGridListGetSelectedItem(GUIEditor.gridlist[1]) 
        if ( row and col and row ~= -1 and col ~= -1 ) then   
            local Select = guiGridListGetItemData ( GUIEditor.gridlist[1], row,col) 
            guiSetText (GUIEditor.edit[1], Select ) 
        else 
            guiSetText(GUIEditor.edit[1],"") 
        end 
    end 
end)   

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...