Jump to content

[HELP]Jobs


denizxd

Recommended Posts

 

I need a function to delete the trailer that will cancel the job for the trucking profession....

local mysql = exports.mysql
local connection = mysql:getConnection()

local trailerPlayers = {}
local trailerCount = 0
local trailerPosList = {}

addEventHandler("onResourceStart" , resourceRoot , function()

  trailerMarker = createMarker(trailerMarkerPos , "cylinder" , 2.5 , 255 , 153 , 0 , 155)
  addEventHandler("onMarkerHit" , trailerMarker , onMarkerGir)
  addEventHandler("onMarkerLeave" , trailerMarker , function(player) 

    if isElement(player) and getElementType(player) == "player" then

      triggerClientEvent(player , "truckHidePanel" , player)

    end

  end)

end)

function onMarkerGir(player)

  if isElement(player) and getElementType(player) == "player" then

    --if player:getData("job") ~= truckJob then
    --  exports['infobox']:addBox(player , "error", "Tırcılık mesleğine giriş yapmış değilsin!")
    --return end

    if not player.vehicle or player.vehicle.model ~= truckModel then
      exports['infobox']:addBox(player , "error", "Dorse alabilmek için bir tırın içerisinde olmalısın!")
    return end

    if trailerPlayers[player] then
      exports['infobox']:addBox(player , "error", "Zaten bir dorse almışsın, iptal etmek için /dorseiptal")
    return end

    local level = 1 --exports["jobs-level"]:getLevel(player , truckJob)

    triggerClientEvent(player , "truckShowPanel" , player , level)

  end

end

addEvent("truckCreateTrailer" , true)
addEventHandler("truckCreateTrailer" , root , function(index)

  trailerCount = 0

  for i=1 , #trailerPositions do 

    if not trailerPosList[i] then
      trailerCount = i
      trailerPosList[i] = true
      break
    end

  end

  if trailerCount == 0 then
    exports['infobox']:addBox(source , "warning", "Şu an daha fazla yük alınamaz, lütfen bir süre bekleyiniz!")
  return end


    trailerPlayers[source]        = {}
    trailerPlayers[source]["trailer"]  = createVehicle(exped[index][2] , trailerPositions[trailerCount] , 0 , 0 , trailerRot)
    trailerPlayers[source]["index"]   = index
    trailerPlayers[source]["trailerPos"] = trailerCount
		print(trailerCount)
    exports['infobox']:addBox(source , "warning", exped[index][1].." adlı firmanın yükünü aldın, dorseyi "..trailerCount..". sıradan al ve tırına tak!")

end)

addEventHandler("onTrailerAttach" , root , function(truck)

  if truck.model == truckModel then

    local player = getVehicleOccupant(truck)

    if trailerPlayers[player] and trailerPlayers[player]["trailer"] ~= source then

      setTimer(detachTrailer, 50, 1, truck, source)
      exports['infobox']:addBox(player , "error", "Bu dorse sana ait değil!")

    elseif not trailerPlayers[player]["attached"] and trailerPlayers[player] and trailerPlayers[player]["trailer"] == source then

      trailerPlayers[player]["attached"] = true
      exports['infobox']:addBox(player , "success", "Başarıyla dorseyi taktın, GPS'e bak ve yükü hedefine ulaştır!")

      local index = trailerPlayers[player]["index"]

      --truck:setData("gpsDestination" , )
      triggerClientEvent(player , "truckMiddMarker" , player , index , {exped[index][6].x , exped[index][6].y})
      local index = trailerPlayers[player]["trailerPos"]

      setTimer(function(index)
        
        if trailerPosList[index] then

          trailerPosList[index] = nil

        end

      end , 500 , 1 , index)

    end

  end

end)

function detachTrailer(theTruck, trailer)
  if (isElement(theTruck) and isElement(trailer)) then
    detachTrailerFromVehicle(theTruck, trailer)
  end
end


addEvent("truckMiddMarker" , true)
addEventHandler("truckMiddMarker" , root , function(vehicle)
 
  if trailerPlayers[source] then

    if trailerPlayers[source]["trailer"] == getVehicleTowedByVehicle(vehicle) then 

      exports['infobox']:addBox(source , "success", "Başarıyla dorseyi hedefe ulaştırdın, şimdi başladığın yere geri dön!")
      --vehicle:setData("gpsDestination" , {finishPosition.x , finishPosition.y})

      destroyElement(trailerPlayers[source]["trailer"])
      trailerPlayers[source]["trailer"] = nil
      triggerClientEvent(source , "truckDestroyMarker" , source , {finishPosition.x , finishPosition.y})

    else

      exports['infobox']:addBox(source , "error", "Tırında dorse takılı değil veya takılı olan dorse sana ait değil!")

    end

  end

end)


addEvent("truckFinish" , true)
addEventHandler("truckFinish" , root , function()

  if trailerPlayers[source] then

    local miktar = 0 -- boş para
    local odul1 = 500
    local odul2 = 750
    local odul3 = 1100
    local odul4 = 1450
    local odul5 = 1800

  thePlayer = source
  
  local oyuncuBirlik = getPlayerTeam(thePlayer)
  local birlikTip = getElementData(oyuncuBirlik, "type")
  local birlikLevel = getElementData(oyuncuBirlik, "birlik_level")  
  local playerFactionID = getElementData(thePlayer, "faction")
  local playerFaction = exports.pool:getElement("team", playerFactionID)
  local playerFactionType = getElementData(playerFaction, "type")
  local playerVehicleFaction = getElementData(getPedOccupiedVehicle(thePlayer), "faction")
  -- LOJİSTİK FİRMASI DEĞİŞKENLERİ
  if (birlikTip == 5) and (playerVehicleFaction == playerFactionID) then 

    if birlikLevel == 1 then
      miktar = odul1
      outputChatBox("-[!]- #ffffff Lojistik Seviyeniz 1 Olduğu İçin Ekstra 500TL Aldın.",source, 255, 0, 0, true)

    elseif birlikLevel == 2 then
      miktar = odul2
      outputChatBox("-[!]- #ffffff Lojistik Seviyeniz 2 Olduğu İçin Ekstra 750TL Aldın.",source, 255, 0, 0, true)

    elseif birlikLevel == 3 then
      miktar = odul3
      outputChatBox("-[!]- #ffffff Lojistik Seviyeniz 3 Olduğu İçin Ekstra 1100TL Aldın.",source, 255, 0, 0, true)

    elseif birlikLevel == 4 then
      miktar = odul4
      outputChatBox("-[!]- #ffffff Lojistik Seviyeniz 4 Olduğu İçin Ekstra 1450TL Aldın.",source, 255, 0, 0, true)

    elseif birlikLevel == 5 then
      miktar = odul5 
      outputChatBox(" -[!]- #ffffff Lojistik Seviyeniz 5 Olduğu İçin Ekstra 1800TL Aldın.",source, 255, 0, 0, true)

    --[[elseif birlikTip == -1 then
      miktar = 2000
      outputChatBox("-[!]- Lojistiğin Olmadığı için Ekstra Ödül Alamadın")]]--
    end
  end    local index = trailerPlayers[source]["index"]

    exports['infobox']:addBox(source , "success", "Başarıyla mesleği bitirdin ve hakkın olan "..exped[index][4]+miktar .."TL kazandın!")
    exports.global:giveMoney(source, exped[index][4]+miktar )

    for k , v in pairs(trailerPlayers) do 

      v = nil

    end

    trailerPlayers[source] = nil  end

end)

 

Edited by denizxd
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...