Jump to content

aski

Members
 • Posts

  73
 • Joined

 • Last visited

1 Follower

About aski

 • Birthday 09/10/1995

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

aski's Achievements

Transformer

Transformer (11/54)

0

Reputation

 1. or I will buy a skin with several types of heads and a large set of clothes sorry for my bad English 3dsmax
 2. Ewentualnie model postaci, kilka głów i paczke ubran. nie musi byc skrypt. Potrzebuje chociaż kogoś kto zrobi tylko modele.
 3. I will buy something like this or
 4. Hi, I have a problem with setting Handling for motorcycles. Because as I set it or not turning motor, or is on one wheel. Here is the code: (sorry for bad english) Thanks function handling ( ) for _,veh in pairs(getElementsByType("vehicle")) do if getElementModel(veh) == 522 then setVehicleHandling (veh, "mass", 1600) setVehicleHandling(veh, "turnMass", 3921.3) setVehicleHandling(veh, "dragCoeff", 1.8 ) setVehicleHandling(veh, "centerOfMass", { 0, -0.4, 0 } ) setVehicleHandling(veh, "percentSubmerged", 75) setVehicleHandling(veh, "tractionMultiplier", 0.75) setVehicleHandling(veh, "tractionLoss", 0.85) setVehicleHandling(veh, "tractionBias", 0.52) setVehicleHandling(veh, "numberOfGears", 5) setVehicleHandling(veh, "maxVelocity", 400) setVehicleHandling(veh, "engineAcceleration", 36 ) setVehicleHandling(veh, "engineInertia", 10) setVehicleHandling(veh, "driveType", "rwd") setVehicleHandling(veh, "engineType", "diesel") setVehicleHandling(veh, "brakeDeceleration", 10) setVehicleHandling(veh, "brakeBias", 0.53) setVehicleHandling(veh, "steeringLock", 35) setVehicleHandling(veh, "suspensionForceLevel", 1.3) setVehicleHandling(veh, "suspensionDamping", 0.12) setVehicleHandling(veh, "suspensionHighSpeedDamping", 0) setVehicleHandling(veh, "suspensionUpperLimit", 0.28 ) setVehicleHandling(veh, "suspensionLowerLimit", -0.12) setVehicleHandling(veh, "suspensionFrontRearBias", 0.38 ) setVehicleHandling(veh, "suspensionAntiDiveMultiplier", 0) setVehicleHandling(veh, "seatOffsetDistance", 0.2) setVehicleHandling(veh, "collisionDamageMultiplier", 0.24) setVehicleHandling(veh, "monetary", 25000) setVehicleHandling(veh, "modelFlags", 0x40000000) setVehicleHandling(veh, "handlingFlags", 0x10200008 ) setVehicleHandling(veh, "headLight", 0) setVehicleHandling(veh, "tailLight", 1) setVehicleHandling(veh, "animGroup", 0) end end end addEventHandler ( "onPlayerVehicleEnter", getRootElement(), handling )
 5. Witam, poszukuję skryptera aby wystartować z nowym projektem RPG, sam nie mam dużego doświadczenia a pomoc się przyda. Chciałbym aby współpraca wyglądała od A do Z. czyli zaczynając od Panelu Logowania a kończąc na Panelu Lidera. Zainteresowanych proszę o zostawienie numeru telefonu w mojej skrzynce wraz z opisem umiejętności. Lub kontakt mailowy: [email protected] Nie interesują mnie ,,pseudo-skrypterzy'' którzy podejmują się pracy a następnie rezygnują z braku doświadczenia lub czasu. Oferuję Wynagrodzenie Pieniężne plus premia za pomysłowość i sumienność. Pozdrawiam Oskar Murawski.
 6. Can you explain how to do it from scratch, and where every insert? want to hone it.
 7. This is system Taxi. How to convert it took and gave the money but not the time for the meters? taxi_ids = { [420] = true, [438] = true } local sekundy = 5 --seconds local kasa = 5 --money addEventHandler ( "onVehicleEnter", root, function ( player, seat ) if ( taxi_ids [ getElementModel ( source ) ] ) then if ( seat ~= 0 ) then local kierowca = getVehicleController ( source ) if ( kierowca ) then local timer = setTimer ( function ( ) takePlayerMoney ( player, kasa ) givePlayerMoney ( kierowca, kasa ) end, sekundy * 1000, 0 ) setElementData ( player, "timer:taxi", timer ) end end end end ) addEventHandler ( "onVehicleExit", root, function ( player, seat ) if ( taxi_ids [ getElementModel ( source ) ] ) then if ( seat ~= 0 ) then local timer = getElementData ( player, "timer:taxi" ) if ( isTimer ( timer ) ) then killTimer ( timer ) end end end end )
 8. Jakich funkcji i gdzie użyć aby zamiast timer liczyło po metrach/klatkach przebytych? taxi_ids = { [420] = true, [438] = true } local sekundy = 5 --seconds local kasa = 5 --money addEventHandler ( "onVehicleEnter", root, function ( player, seat ) if ( taxi_ids [ getElementModel ( source ) ] ) then if ( seat ~= 0 ) then local kierowca = getVehicleController ( source ) if ( kierowca ) then local timer = setTimer ( function ( ) takePlayerMoney ( player, kasa ) givePlayerMoney ( kierowca, kasa ) end, sekundy * 1000, 0 ) setElementData ( player, "timer:taxi", timer ) end end end end ) addEventHandler ( "onVehicleExit", root, function ( player, seat ) if ( taxi_ids [ getElementModel ( source ) ] ) then if ( seat ~= 0 ) then local timer = getElementData ( player, "timer:taxi" ) if ( isTimer ( timer ) ) then killTimer ( timer ) end end end end )
 9. SUPER RPG PL NAZWA: SUPER RPG PL IP: 178.19.105.100:22116 SLOTY: 50 REKORD GRACZY: 18 FORUM: http://www.superrpg.laa.pl MAM ZASZCZYT WSZYSTKIM PRZEDSTAWIĆ NASZ NOWY, KOLEJNY, SERVER TYM RAZEM RPG NIE CHCIAŁEM SPAMOWAĆ ZDJĘCIAMI WIĘC JEST KILKA ZDJĘĆ I GIF + OPIS: CAŁA MAPA JEST WYKONANA W 100% PRZEZ NAS. FRAKCJE: POLICJA -POSIADA PANEL WYSTAWIANIA MANDATÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ PUNKTU SCORE. -MOŻE ZATRZYMYWAĆ GRACZA W WIĘZIENIU -PARALIZATOR -MIERNIK PRĘDKOŚCI I KILKA CIEKAWYCH KOMEND URZĄD -POSIADA FUNKCJE: *REJ. POJAZDÓW (SKRYPT JEST STWORZONY W 100% - ,,WhoAmI-Jacob'' *DAWANIA PRAWA JAZDY (PODZIELONEGO NA KATEGORIE) *DAWANIA POZWOLENIA NA BROŃ (PODZIELONEGO NA TYP) -EGAMINOWANIA KURSANTÓW NA WYPOSAŻONYM PLACU POMOC DROGOWA -POSIADA PANEL: *NAPRAWY *TANKOWANIA *USUWANIA ŹLE ZAPARKOWANYCH AUT TAXI DOWOZI KLIENTÓW ZARABIAJĄC - SYSTEM STWORZONY DZIĘKI ,,WhoAmI-Jacob'' PILOT -DZIAŁA PODOBNIE JAK TAXI PONADTO DODATKOWE OBIEKTY : -KLUB MUZYCZNY- PANEL LIDERA: BAZA ADMINISTRACJI -SYSTEM PACZEK I SCORE -BANK SYSTEM -SYSTEM PALIWA -SALON AUT(NIE NASZ)- TYLKO SPOLSZCZYLIŚMY ZA ZGODĄ AUTORA
 10. Bardzo chetnie ale nie w tym momencie korzystam teraz z tableta więc raczej szanse są zerowe na tą chwilę.
 11. aclGroup = "Urzad" -- who can create car aclGroupInfo = "Everyone" -- who can see info about car -- dont touch this local last_id = 0 -- dont touch this addEventHandler ( "onResourceStart", resourceRoot, function ( ) connection = dbConnect ( "sqlite", "vehicles.db" ) if ( not connection ) then outputDebugString ( "PRIVATE CARS: Failed to connect to database.", 3, 255, 0, 0 ) return end local creatingTable = dbExec ( connection, "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `vehicles` (`id` INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, `vehicle_model` INTEGER, `x` INTEGER, `y` INTEGER, `z` INTEGER, `rotX` INTEGER, `rotY` INTEGER, `rotZ` INTEGER, `r` INTEGER, `g` INTEGER, `b` INTEGER, `acc_name` TEXT )" ) if ( not creatingTable ) then outputDebugString ( "PRIVATE CARS: Failed to create table.", 3, 255, 0, 0 ) return end local query = dbQuery ( connection, "SELECT * FROM `vehicles`" ) local result = dbPoll ( query, -1 ) for _, data in pairs ( result ) do local vehicle = createVehicle ( data [ "vehicle_model" ], data [ "x" ], data [ "y" ], data [ "z" ], data [ "rotX" ], data [ "rotY" ], data [ "rotZ" ] ) if ( isElement ( vehicle ) and getElementType ( vehicle ) == "vehicle" ) then if ( tonumber ( data [ "id" ] ) > last_id ) then last_id = data [ "id" ] end setVehicleColor ( vehicle, data [ "r" ], data [ "g" ], data [ "b" ], data [ "r" ], data [ "g" ], data [ "b" ], data [ "r" ], data [ "g" ], data [ "b" ], data [ "r" ], data [ "g" ], data [ "b" ] ) setElementData ( vehicle, "private", true ) setElementData ( vehicle, "accName", data [ "acc_name" ] ) setElementData ( vehicle, "id", data [ "id" ] ) setElementFrozen ( vehicle, true ) end end end ) -- SAVING addEventHandler ( "onResourceStop", resourceRoot, function ( ) for _, vehicle in ipairs ( getElementsByType ( "vehicle" ) ) do if ( isCarPrivate ( vehicle ) ) then local x, y, z = getElementPosition ( vehicle ) local rX, rY, rZ = getElementRotation ( vehicle ) local r, g, b = getVehicleColor ( vehicle, true ) local id = getElementData ( vehicle, "id" ) local updating = dbExec ( connection, "UPDATE `vehicles` SET `x`=?, `y`=?, `z`=?, `rotX`=?, `rotY`=?, `rotZ`=?, `r`=?, `g`=?, `b`=? WHERE id=?", x, y,z , rX, rY, rZ, r, g, b, id ) end end end ) -- USEFUL FUNCTIONS function getPlayerFromNamePart(name) local name = name and name:gsub("#%x%x%x%x%x%x", ""):lower() or nil if name then for _, player in ipairs(getElementsByType("player")) do local name_ = getPlayerName(player):gsub("#%x%x%x%x%x%x", ""):lower() if name_:find(name, 1, true) then return player end end end end -- USEFUL FUNCTIONS function createPrivateCar ( model, player, x, y, z, rX, rY, rZ, r, g, b ) assert ( type ( model ) == "number", "Bad argument #1. Expected number, got " .. type ( model ) .. " @ createPrivateCar" ) assert ( type ( player ) == "userdata", "Bad argument #2. Expected element, got " .. type ( player ) .. " @ createPrivateCar" ) assert ( type ( r ) == "number", "Bad argument #3. Expected number, got " .. type ( r ) .. " @ createPrivateCar" ) assert ( type ( g ) == "number", "Bad argument #4. Expected number, got " .. type ( g ) .. " @ createPrivateCar" ) assert ( type ( b ) == "number", "Bad argument #5. Expected number, got " .. type ( b ) .. " @ createPrivateCar" ) assert ( type ( x ) == "number", "Bad argument #6. Expected number, got " .. type ( x ) .. " @ createPrivateCar" ) assert ( type ( y ) == "number", "Bad argument #7. Expected number, got " .. type ( y ) .. " @ createPrivateCar" ) assert ( type ( z ) == "number", "Bad argument #8. Expected number, got " .. type ( z ) .. " @ createPrivateCar" ) assert ( type ( rX ) == "number", "Bad argument #9. Expected number, got " .. type ( rX ) .. " @ createPrivateCar" ) assert ( type ( rY ) == "number", "Bad argument #10. Expected number, got " .. type ( rY ) .. " @ createPrivateCar" ) assert ( type ( rZ ) == "number", "Bad argument #11. Expected number, got " .. type ( rZ ) .. " @ createPrivateCar" ) if ( getElementType ( player ) ~= "player" ) then return false end if ( r < 0 or r > 255 ) then r = 255 end if ( g < 0 or g > 255 ) then g = 255 end if ( b < 0 or b > 255 ) then b = 255 end local account = getPlayerAccount ( player ) if ( not isGuestAccount ( account ) ) then local accName = getAccountName ( account ) local vehicle = createVehicle ( model, x, y, z, rX, rY, rZ ) setElementData ( vehicle, "id", tonumber ( last_id ) + 1 ) last_id = last_id + 1 setElementData ( vehicle, "private", true ) setElementData ( vehicle, "accName", accName ) if ( vehicle ) then setVehicleColor ( vehicle, r, g, b, r, g, b, r, g, b, r, g, b ) local inserting = dbExec ( connection, "INSERT INTO `vehicles` ( `vehicle_model`, `x`, `y`, `z`, `rotX`, `rotY`, `rotZ`, `r`, `g`, `b`, `acc_name` ) VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? )", model, x, y, z, rX, rY, rZ, r, g, b, accName ) if ( inserting ) then return vehicle else destroyElement ( vehicle ) return false end else return false end else return false end end function isCarPrivate ( car ) if ( isElement ( car ) and getElementType ( car ) == "vehicle" ) then local data = getElementData ( car, "private" ) if ( data ) then return true else return false end else return false end end function getPrivateCarOwner ( car ) if ( isElement ( car ) and getElementType ( car ) == "vehicle" ) then local data = getElementData ( car, "accName" ) if ( data ) then return tostring ( data ) else return false end else return false end end addCommandHandler ( "daj", function ( player, _, model, r, g, b, playerName ) if ( isObjectInACLGroup ( "user." .. getAccountName ( getPlayerAccount ( player ) ), aclGetGroup ( aclGroup ) ) ) then if ( tonumber ( model ) and tonumber ( r ) and tonumber ( g ) and tonumber ( b ) and tostring ( playerName ) ) then local playerElement = getPlayerFromNamePart ( playerName ) if ( isElement ( playerElement ) and getElementType ( player ) == "player" ) then local x, y, z = getElementPosition ( player ) local rX, rY, rZ = getElementRotation ( player ) setElementPosition ( player, x, y, z + 1 ) local car = createPrivateCar ( tonumber ( model ), playerElement, tonumber ( x ), tonumber ( y ), tonumber ( z ), tonumber ( rX ), tonumber ( rY ), tonumber ( rZ ), tonumber ( r ), tonumber ( g ), tonumber ( b ) ) if ( isElement ( car ) and getElementType ( car ) == "vehicle" ) then outputChatBox ( "Auto " .. model .. " Stworzone dla " .. getPlayerName ( playerElement ) .. ".", root, 255, 255, 255, true ) end else outputChatBox ( "Nie mozna znalezc gracza.", player, 255, 255, 255, true ) end end else outputChatBox ( "Nie posiadasz uprawnien do tego!", player, 255, 0, 0, true ) end end ) addCommandHandler ( "info", function ( player ) if ( isObjectInACLGroup ( "user." .. getAccountName ( getPlayerAccount ( player ) ), aclGetGroup ( aclGroupInfo ) ) ) then local veh = getPedOccupiedVehicle ( player ) if ( veh ) then if ( isCarPrivate ( veh ) ) then outputChatBox ( "Model tego pojazdu to:".. getElementModel ( veh ) .. ", wlascicielem jest: " .. getPrivateCarOwner ( veh ) .. ".", player, 255, 255, 255, true ) else outputChatBox ( "To nie jest prywatne auto.", player, 255, 255, 255, true ) end end else outputChatBox ( "Nie masz uprawnień do tego!", player, 255, 0, 0, true ) end end ) addEventHandler ( "onVehicleStartEnter", root, function ( player, seat ) if ( isCarPrivate ( source ) ) then if ( seat == 0 ) then local account = getPlayerAccount ( player ) if ( not isGuestAccount ( account ) ) then local accName = getAccountName ( account ) local carAccountName = getPrivateCarOwner ( source ) if ( accName ~= carAccountName ) then cancelEvent ( ) outputChatBox ( "Nie posiadasz Klucza do tego auta!", player, 255, 0, 0, true ) else setElementFrozen ( source, false ) end else cancelEvent ( ) outputChatBox ( "Nie posiadasz Klucza do tego auta!", player, 255, 0, 0, true ) end end end end ) addEventHandler ( "onVehicleExit", root, function ( player, seat ) if ( isCarPrivate ( source ) ) then if ( seat == 0 ) then local account = getPlayerAccount ( player ) if ( not isGuestAccount ( account ) ) then local accName = getAccountName ( account ) local carAccountName = getPrivateCarOwner ( source ) if ( accName == carAccountName ) then setElementFrozen ( source, true ) end end end end end )
 12. Tak zmienilem komendy te dwie i spolszczylem outputChatBox a buga nie dam bo nie jestem w grze
×
×
 • Create New...