Jump to content

مساعده بكود مود الانتقالات قريد ليست


xb0

Recommended Posts

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخواني انا الحين بحاول اسوي مود انتقال قريد ليست

لاكن وجهت مشكله

ان الانتقالات ماتضهر

وهذا كود الانتقال

warp = { 
                   {"البداية -1",832.931640625, -4505.3212890625, 13.8719911575317}, 
} 
  
for i,mk in ipairs(warp) do 
    local row = guiGridListAddRow(GUIEditor.gridlist[1]) 
    guiGridListSetItemText(GUIEditor.gridlist[1],row,1,mk[1],false,false) 
    guiGridListSetItemData(GUIEditor.gridlist[1],row,1,{mk[2],mk[3],mk[4]}) 
    guiGridListSetItemColor(GUIEditor.gridlist[1],row,1,math.random(0,255),math.random(0,255),math.random(0,255)) 
end 
  
addEventHandler("onClientGUIClick",GUIEditor.button[1], 
    function () 
        local sel = guiGridListGetSelectedItem(GUIEditor.gridlist[1]) 
        if sel ~= -1 then 
            local x,y,z = unpack(guiGridListGetItemData(GUIEditor.gridlist[1],sel,1)) 
            fadeCamera ( false ) 
            setTimer ( fadeCamera, 1500, 1, true ) 
            setTimer ( setElementPosition, 1000, 1, localPlayer, x, y, z ) 
        end 
    end 
,false) 

وهذا القريد ليست حقي

        GUIEditor.gridlist[1] = guiCreateGridList(12, 26, 216, 219, false, GUIEditor.window[1]) 
        guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "warp", 0.9) 
        GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(238, 36, 151, 72, "انتقال", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[1], "default-bold-small") 

Link to comment

هذا صار لأن شكلك حاط الناافذه والقريد ليست تحت الكود

المهم سويت لك نافذه جديده

حط الكود وجرب ,#

local warp = { 
 {"البداية -1", 832.93, -4505.32, 13.87}, 
} 
  
GUIEditor = { 
    gridlist = {}, 
    window = {}, 
    button = {} 
} 
  
local screenW, screenH = guiGetScreenSize() 
GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow((screenW - 479) / 2, (screenH - 429) / 2, 479, 429, "", false) 
guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
guiSetAlpha(GUIEditor.window[1], 1.00) 
  
GUIEditor.gridlist[1] = guiCreateGridList(10, 29, 459, 340, false, GUIEditor.window[1]) 
guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "warp", 0.85) 
GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(155, 376, 170, 36, "انتقال", false, GUIEditor.window[1]) 
guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
  
for i, mk in ipairs (warp) do 
    local row = guiGridListAddRow (GUIEditor.gridlist[1]) 
    guiGridListSetItemText (GUIEditor.gridlist[1], row, 1, mk[1], false, false) 
    guiGridListSetItemData (GUIEditor.gridlist[1], row, 1, {mk[2], mk[3], mk[4]}) 
    guiGridListSetItemColor (GUIEditor.gridlist[1], row, 1, math.random (0, 255), math.random (0, 255), math.random (0, 255)) 
end 
  
addEventHandler ("onClientGUIClick", resourceRoot, 
    function () 
        if (source == GUIEditor.button[1]) then 
            local row = guiGridListGetSelectedItem (GUIEditor.gridlist[1]) 
            local select = guiGridListGetItemText (GUIEditor.gridlist[1], row, 1) 
            if (select and select ~= "") then 
                fadeCamera (false) 
                setTimer (function () 
                    for _,v in ipairs (warp) do 
                        if (select == v[1]) then 
                            setElementPosition (localPlayer, v[2], v[3], v[4]) 
                            fadeCamera (true) 
                            break 
                        end 
                    end 
                end, 1000, 1) 
            end 
        end 
    end 
) 
Link to comment
هذا صار لأن شكلك حاط الناافذه والقريد ليست تحت الكود

المهم سويت لك نافذه جديده

حط الكود وجرب ,#

local warp = { 
 {"البداية -1", 832.93, -4505.32, 13.87}, 
} 
  
GUIEditor = { 
    gridlist = {}, 
    window = {}, 
    button = {} 
} 
  
local screenW, screenH = guiGetScreenSize() 
GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow((screenW - 479) / 2, (screenH - 429) / 2, 479, 429, "", false) 
guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
guiSetAlpha(GUIEditor.window[1], 1.00) 
  
GUIEditor.gridlist[1] = guiCreateGridList(10, 29, 459, 340, false, GUIEditor.window[1]) 
guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "warp", 0.85) 
GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(155, 376, 170, 36, "انتقال", false, GUIEditor.window[1]) 
guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
  
for i, mk in ipairs (warp) do 
    local row = guiGridListAddRow (GUIEditor.gridlist[1]) 
    guiGridListSetItemText (GUIEditor.gridlist[1], row, 1, mk[1], false, false) 
    guiGridListSetItemData (GUIEditor.gridlist[1], row, 1, {mk[2], mk[3], mk[4]}) 
    guiGridListSetItemColor (GUIEditor.gridlist[1], row, 1, math.random (0, 255), math.random (0, 255), math.random (0, 255)) 
end 
  
addEventHandler ("onClientGUIClick", resourceRoot, 
    function () 
        if (source == GUIEditor.button[1]) then 
            local row = guiGridListGetSelectedItem (GUIEditor.gridlist[1]) 
            local select = guiGridListGetItemText (GUIEditor.gridlist[1], row, 1) 
            if (select and select ~= "") then 
                fadeCamera (false) 
                setTimer (function () 
                    for _,v in ipairs (warp) do 
                        if (select == v[1]) then 
                            setElementPosition (localPlayer, v[2], v[3], v[4]) 
                            fadeCamera (true) 
                            break 
                        end 
                    end 
                end, 1000, 1) 
            end 
        end 
    end 
) 

لا انا حاط اللوحه اول شي وثاني شي الاكواد

بس هو الي مايضهر ال

row

حق الانتقالات

Link to comment
  • 2 weeks later...

up

up

back

------

شباب انا عندي لوحتي

ماتضهر الاتقالات وحاب اعرف الخطاء حقي وابي اعرف الصحيح

هذا الكود حقي كامل

warp = { 
 {"البداية -1", 832.93, -4505.32, 13.87}, 
} 
  
GUIEditor = { 
    GridList = {}, 
    window = {}, 
    button = {}, 
    label = {} 
} 
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, 
    function() 
        GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(207, 175, 404, 257, "Warp System", false) 
        guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false) 
        guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.window[1], 1.00) 
        guiSetProperty(GUIEditor.window[1], "CaptionColour", "FF12FBDD") 
        grid = guiCreateGridList(12, 26, 216, 219, false, GUIEditor.window[1]) 
        guiGridListAddColumn(grid, "warp", 0.85) 
        GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(238, 36, 151, 72, "انتقال", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[1], "default-bold-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FF2AFE0E") 
        GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(238, 118, 151, 72, "اغلاق", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[2], "default-bold-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[2], "NormalTextColour", "FF0DACFE") 
        GUIEditor.label[1] = guiCreateLabel(237, 224, 152, 21, "Created By xb0", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[1], "default-bold-small") 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[1], "center", false) 
        guiLabelSetVerticalAlign(GUIEditor.label[1], "center")     
    end 
) 
--------------------- 
for i, mk in ipairs (warp) do 
    local row = guiGridListAddRow (warp) 
    guiGridListSetItemText (grid, row, 1, mk[1], false, false) 
    guiGridListSetItemData (grid, row, 1, {mk[2], mk[3], mk[4]}) 
    guiGridListSetItemColor (grid, row, 1, math.random (0, 255), math.random (0, 255), math.random (0, 255)) 
end 
  
addEventHandler ("onClientGUIClick", resourceRoot, 
    function () 
        if (source == GUIEditor.button[1]) then 
            local row = guiGridListGetSelectedItem (grid) 
            local select = guiGridListGetItemText (grid, row, 1) 
            if (select and select ~= "") then 
                fadeCamera (false) 
                setTimer (function () 
                    for _,v in ipairs (warp) do 
                        if (select == v[1]) then 
                            setElementPosition (localPlayer, v[2], v[3], v[4]) 
                            fadeCamera (true) 
                            break 
                        end 
                    end 
                end, 1000, 1) 
            end 
        end 
    end 
) 
--------------------- 
function OpenWindow() 
getVisible = guiGetVisible (GUIEditor.window[1]) 
if (getVisible == true) then 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false) 
    showCursor (false) 
end 
if (getVisible == false) then 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], true) 
    showCursor (true) 
end 
end 
bindKey("F2", "down", OpenWindow) 
--------------------------------- 
addEventHandler("onClientGUIClick",root, 
    function () 
        if ( source == GUIEditor.button[2] ) then 
            guiSetVisible(GUIEditor.window[1],false) 
            showCursor(false) 
            guiSetInputEnabled(false) 
        end 
    end 
) 

Link to comment

الخطأ عندك في سطر 34

انت كاتب فيه اسم الجدول مب القريد ليست

local row = guiGridListAddRow (warp)

warp = { 
 {"البداية -1", 832.93, -4505.32, 13.87}, 
} 
  
GUIEditor = { 
    GridList = {}, 
    window = {}, 
    button = {}, 
    label = {} 
} 
  
    GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(207, 175, 404, 257, "Warp System", false) 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false) 
    guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
    guiSetAlpha(GUIEditor.window[1], 1.00) 
    guiSetProperty(GUIEditor.window[1], "CaptionColour", "FF12FBDD") 
    grid = guiCreateGridList(12, 26, 216, 219, false, GUIEditor.window[1]) 
    guiGridListAddColumn(grid, "warp", 0.85) 
    GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(238, 36, 151, 72, "انتقال", false, GUIEditor.window[1]) 
    guiSetFont(GUIEditor.button[1], "default-bold-small") 
    guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FF2AFE0E") 
    GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(238, 118, 151, 72, "اغلاق", false, GUIEditor.window[1]) 
    guiSetFont(GUIEditor.button[2], "default-bold-small") 
    guiSetProperty(GUIEditor.button[2], "NormalTextColour", "FF0DACFE") 
    GUIEditor.label[1] = guiCreateLabel(237, 224, 152, 21, "Created By xb0", false, GUIEditor.window[1]) 
    guiSetFont(GUIEditor.label[1], "default-bold-small") 
    guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[1], "center", false) 
    guiLabelSetVerticalAlign(GUIEditor.label[1], "center")     
  
--------------------- 
for i, mk in ipairs (warp) do 
    local row = guiGridListAddRow (grid) 
    guiGridListSetItemText (grid, row, 1, mk[1], false, false) 
    guiGridListSetItemData (grid, row, 1, {mk[2], mk[3], mk[4]}) 
    guiGridListSetItemColor (grid, row, 1, math.random (0, 255), math.random (0, 255), math.random (0, 255)) 
end 
  
addEventHandler ("onClientGUIClick", resourceRoot, 
    function () 
        if (source == GUIEditor.button[1]) then 
            local row = guiGridListGetSelectedItem (grid) 
            local select = guiGridListGetItemText (grid, row, 1) 
            if (select and select ~= "") then 
                fadeCamera (false) 
                setTimer (function () 
                    for _,v in ipairs (warp) do 
                        if (select == v[1]) then 
                            setElementPosition (localPlayer, v[2], v[3], v[4]) 
                            fadeCamera (true) 
                            break 
                        end 
                    end 
                end, 1000, 1) 
            end 
        end 
    end 
) 
--------------------- 
function OpenWindow() 
getVisible = guiGetVisible (GUIEditor.window[1]) 
if (getVisible == true) then 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false) 
    showCursor (false) 
end 
if (getVisible == false) then 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], true) 
    showCursor (true) 
end 
end 
bindKey("F2", "down", OpenWindow) 
--------------------------------- 
addEventHandler("onClientGUIClick",root, 
    function () 
        if ( source == GUIEditor.button[2] ) then 
            guiSetVisible(GUIEditor.window[1],false) 
            showCursor(false) 
            guiSetInputEnabled(false) 
        end 
    end 
) 

Link to comment
الخطأ عندك في سطر 34

انت كاتب فيه اسم الجدول مب القريد ليست

local row = guiGridListAddRow (warp)

warp = { 
 {"البداية -1", 832.93, -4505.32, 13.87}, 
} 
  
GUIEditor = { 
    GridList = {}, 
    window = {}, 
    button = {}, 
    label = {} 
} 
  
    GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(207, 175, 404, 257, "Warp System", false) 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false) 
    guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
    guiSetAlpha(GUIEditor.window[1], 1.00) 
    guiSetProperty(GUIEditor.window[1], "CaptionColour", "FF12FBDD") 
    grid = guiCreateGridList(12, 26, 216, 219, false, GUIEditor.window[1]) 
    guiGridListAddColumn(grid, "warp", 0.85) 
    GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(238, 36, 151, 72, "انتقال", false, GUIEditor.window[1]) 
    guiSetFont(GUIEditor.button[1], "default-bold-small") 
    guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FF2AFE0E") 
    GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(238, 118, 151, 72, "اغلاق", false, GUIEditor.window[1]) 
    guiSetFont(GUIEditor.button[2], "default-bold-small") 
    guiSetProperty(GUIEditor.button[2], "NormalTextColour", "FF0DACFE") 
    GUIEditor.label[1] = guiCreateLabel(237, 224, 152, 21, "Created By xb0", false, GUIEditor.window[1]) 
    guiSetFont(GUIEditor.label[1], "default-bold-small") 
    guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[1], "center", false) 
    guiLabelSetVerticalAlign(GUIEditor.label[1], "center")     
  
--------------------- 
for i, mk in ipairs (warp) do 
    local row = guiGridListAddRow (grid) 
    guiGridListSetItemText (grid, row, 1, mk[1], false, false) 
    guiGridListSetItemData (grid, row, 1, {mk[2], mk[3], mk[4]}) 
    guiGridListSetItemColor (grid, row, 1, math.random (0, 255), math.random (0, 255), math.random (0, 255)) 
end 
  
addEventHandler ("onClientGUIClick", resourceRoot, 
    function () 
        if (source == GUIEditor.button[1]) then 
            local row = guiGridListGetSelectedItem (grid) 
            local select = guiGridListGetItemText (grid, row, 1) 
            if (select and select ~= "") then 
                fadeCamera (false) 
                setTimer (function () 
                    for _,v in ipairs (warp) do 
                        if (select == v[1]) then 
                            setElementPosition (localPlayer, v[2], v[3], v[4]) 
                            fadeCamera (true) 
                            break 
                        end 
                    end 
                end, 1000, 1) 
            end 
        end 
    end 
) 
--------------------- 
function OpenWindow() 
getVisible = guiGetVisible (GUIEditor.window[1]) 
if (getVisible == true) then 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false) 
    showCursor (false) 
end 
if (getVisible == false) then 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], true) 
    showCursor (true) 
end 
end 
bindKey("F2", "down", OpenWindow) 
--------------------------------- 
addEventHandler("onClientGUIClick",root, 
    function () 
        if ( source == GUIEditor.button[2] ) then 
            guiSetVisible(GUIEditor.window[1],false) 
            showCursor(false) 
            guiSetInputEnabled(false) 
        end 
    end 
) 

الله يبشرك بالجنة

لي ساعه افرفر فيه

بالنهايه طلع كود صغير

ق4

اني نايم

شكرا

Link to comment
الخطأ عندك في سطر 34

انت كاتب فيه اسم الجدول مب القريد ليست

local row = guiGridListAddRow (warp)

warp = { 
 {"البداية -1", 832.93, -4505.32, 13.87}, 
} 
  
GUIEditor = { 
    GridList = {}, 
    window = {}, 
    button = {}, 
    label = {} 
} 
  
    GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(207, 175, 404, 257, "Warp System", false) 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false) 
    guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
    guiSetAlpha(GUIEditor.window[1], 1.00) 
    guiSetProperty(GUIEditor.window[1], "CaptionColour", "FF12FBDD") 
    grid = guiCreateGridList(12, 26, 216, 219, false, GUIEditor.window[1]) 
    guiGridListAddColumn(grid, "warp", 0.85) 
    GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(238, 36, 151, 72, "انتقال", false, GUIEditor.window[1]) 
    guiSetFont(GUIEditor.button[1], "default-bold-small") 
    guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FF2AFE0E") 
    GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(238, 118, 151, 72, "اغلاق", false, GUIEditor.window[1]) 
    guiSetFont(GUIEditor.button[2], "default-bold-small") 
    guiSetProperty(GUIEditor.button[2], "NormalTextColour", "FF0DACFE") 
    GUIEditor.label[1] = guiCreateLabel(237, 224, 152, 21, "Created By xb0", false, GUIEditor.window[1]) 
    guiSetFont(GUIEditor.label[1], "default-bold-small") 
    guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[1], "center", false) 
    guiLabelSetVerticalAlign(GUIEditor.label[1], "center")     
  
--------------------- 
for i, mk in ipairs (warp) do 
    local row = guiGridListAddRow (grid) 
    guiGridListSetItemText (grid, row, 1, mk[1], false, false) 
    guiGridListSetItemData (grid, row, 1, {mk[2], mk[3], mk[4]}) 
    guiGridListSetItemColor (grid, row, 1, math.random (0, 255), math.random (0, 255), math.random (0, 255)) 
end 
  
addEventHandler ("onClientGUIClick", resourceRoot, 
    function () 
        if (source == GUIEditor.button[1]) then 
            local row = guiGridListGetSelectedItem (grid) 
            local select = guiGridListGetItemText (grid, row, 1) 
            if (select and select ~= "") then 
                fadeCamera (false) 
                setTimer (function () 
                    for _,v in ipairs (warp) do 
                        if (select == v[1]) then 
                            setElementPosition (localPlayer, v[2], v[3], v[4]) 
                            fadeCamera (true) 
                            break 
                        end 
                    end 
                end, 1000, 1) 
            end 
        end 
    end 
) 
--------------------- 
function OpenWindow() 
getVisible = guiGetVisible (GUIEditor.window[1]) 
if (getVisible == true) then 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false) 
    showCursor (false) 
end 
if (getVisible == false) then 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], true) 
    showCursor (true) 
end 
end 
bindKey("F2", "down", OpenWindow) 
--------------------------------- 
addEventHandler("onClientGUIClick",root, 
    function () 
        if ( source == GUIEditor.button[2] ) then 
            guiSetVisible(GUIEditor.window[1],false) 
            showCursor(false) 
            guiSetInputEnabled(false) 
        end 
    end 
) 

الله يبشرك بالجنة

لي ساعه افرفر فيه

بالنهايه طلع كود صغير

ق4

اني نايم

شكرا

العفو

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...