Jump to content

Recommended Posts

Zrobiłem skrypt(Troche pokopiowałem :x)

KOD:

GUIEditor = { 
    tab = {}, 
    tabpanel = {}, 
    label = {}, 
    window = {}, 
    memo = {} 
} 
  
        local SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT = guiGetScreenSize() 
        GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(SCREEN_WIDTH / 2 - 540, SCREEN_HEIGHT / 2 - 339  , 1080, 678, "PANEL POMOCY", false) 
        guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
  
        GUIEditor.tabpanel[1] = guiCreateTabPanel(23, 27, 1031, 617, false, GUIEditor.window[1]) 
  
        GUIEditor.tab[1] = guiCreateTab("TAK", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[1] = guiCreateLabel(10, 563, 302, 19, "Skrypterzy : x", false, GUIEditor.tab[1]) 
        GUIEditor.label[2] = guiCreateLabel(10, 544, 302, 19, "Maperzy : ...", false, GUIEditor.tab[1]) 
        GUIEditor.label[3] = guiCreateLabel(10, 525, 318, 19, "Administracja : x", false, GUIEditor.tab[1]) 
        GUIEditor.label[4] = guiCreateLabel(10, 506, 302, 19, "Właściciele : x", false, GUIEditor.tab[1]) 
  
        GUIEditor.tab[2] = guiCreateTab("Regulamin", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.memo[1] = guiCreateMemo(17, 62, 999, 521, "", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiMemoSetReadOnly(GUIEditor.memo[1], true) 
        GUIEditor.memo[2] = guiCreateMemo(294, 13, 445, 39, "                                       REGULAMIN SERWERA                                  ", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiMemoSetReadOnly(GUIEditor.memo[2], true) 
  
        GUIEditor.tab[3] = guiCreateTab("Komendy", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[5] = guiCreateLabel(379, 229, 453, 129, "WKRÓTCE !", false, GUIEditor.tab[3]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[5], "sa-header") 
  
        GUIEditor.tab[4] = guiCreateTab("Animacje", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[6] = guiCreateLabel(379, 229, 368, 189, "WKRÓTCE !", false, GUIEditor.tab[4]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[6], "sa-header") 
  
        GUIEditor.tab[5] = guiCreateTab("V.I.P", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[7] = guiCreateLabel(153, 211, 729, 92, "CHWILOWO BRAK PREMIUM !", false, GUIEditor.tab[5]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[7], "sa-header") 
  
        GUIEditor.tab[6] = guiCreateTab("Aktualizacje", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.memo[3] = guiCreateMemo(25, 24, 979, 559, "COŚ TAM", false, GUIEditor.tab[6]) 
        guiMemoSetReadOnly(GUIEditor.memo[3], true) 
  
  
bindKey ( "f7", "down", function() 
if guiGetVisible(GUIEditor.window[1]) == false then 
guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], true ) 
showCursor ( true ) 
else 
guiSetVisible ( GUIEditor.window[1],false) 
showCursor (false) 
end 
end) 

Jest to cały kod mojego skryptu, lecz mam taki problem że gdy wbije na serwer odrazu pojawia się ta tabelka, jak zrobic żeby ona tylko ona własnie po tym kliknieciu f7 się otwierało i po ponownym kliknieciu zamykało oraz żeby była tylko dostępna dla zarejestrowanych użytkowników? Sorki za błędy i proszę o pomoc!

Link to comment
GUIEditor = { 
    tab = {}, 
    tabpanel = {}, 
    label = {}, 
    window = {}, 
    memo = {} 
} 
  
addEventHandler ( "onClientResourceStart", resourceRoot, 
    function ( ) 
        local SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT = guiGetScreenSize() 
        GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(SCREEN_WIDTH / 2 - 540, SCREEN_HEIGHT / 2 - 339  , 1080, 678, "PANEL POMOCY", false) 
        guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], false ) 
        guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
  
        GUIEditor.tabpanel[1] = guiCreateTabPanel(23, 27, 1031, 617, false, GUIEditor.window[1]) 
  
        GUIEditor.tab[1] = guiCreateTab("TAK", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[1] = guiCreateLabel(10, 563, 302, 19, "Skrypterzy : x", false, GUIEditor.tab[1]) 
        GUIEditor.label[2] = guiCreateLabel(10, 544, 302, 19, "Maperzy : ...", false, GUIEditor.tab[1]) 
        GUIEditor.label[3] = guiCreateLabel(10, 525, 318, 19, "Administracja : x", false, GUIEditor.tab[1]) 
        GUIEditor.label[4] = guiCreateLabel(10, 506, 302, 19, "Właściciele : x", false, GUIEditor.tab[1]) 
  
        GUIEditor.tab[2] = guiCreateTab("Regulamin", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.memo[1] = guiCreateMemo(17, 62, 999, 521, "", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiMemoSetReadOnly(GUIEditor.memo[1], true) 
        GUIEditor.memo[2] = guiCreateMemo(294, 13, 445, 39, "                                       REGULAMIN SERWERA                                  ", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiMemoSetReadOnly(GUIEditor.memo[2], true) 
  
        GUIEditor.tab[3] = guiCreateTab("Komendy", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[5] = guiCreateLabel(379, 229, 453, 129, "WKRÓTCE !", false, GUIEditor.tab[3]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[5], "sa-header") 
  
        GUIEditor.tab[4] = guiCreateTab("Animacje", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[6] = guiCreateLabel(379, 229, 368, 189, "WKRÓTCE !", false, GUIEditor.tab[4]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[6], "sa-header") 
  
        GUIEditor.tab[5] = guiCreateTab("V.I.P", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[7] = guiCreateLabel(153, 211, 729, 92, "CHWILOWO BRAK PREMIUM !", false, GUIEditor.tab[5]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[7], "sa-header") 
  
        GUIEditor.tab[6] = guiCreateTab("Aktualizacje", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.memo[3] = guiCreateMemo(25, 24, 979, 559, "COŚ TAM", false, GUIEditor.tab[6]) 
        guiMemoSetReadOnly(GUIEditor.memo[3], true) 
    end 
) 
  
bindKey ( "f7", "down", function() 
guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], not guiGetVisible ( GUIEditor.window[1] ) ) 
showCursor ( not isCursorShowing ( ) ) 
end) 

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...