Jump to content

فين الخطاء


xb0

Recommended Posts

سلام عليكم اليوم سويت لوحه قوانين بمود جوادتور

الجديد اخر اصدار بعد ماخلصت المود

حطيت كود فتح النافذه اف9

يوم شغلت المود طلعت بوجهي

يوم ضغطت اف9 اختفت المشكله هي تضهر بالوجه على طول

المود

  
GUIEditor = { 
    tab = {}, 
    tabpanel = {}, 
    edit = {}, 
    button = {}, 
    window = {}, 
    label = {}, 
    memo = {} 
} 
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, 
    function() 
        GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(201, 143, 425, 427, "|Z.M|: كمبيوتر السيرفر \"{SMILIES_PATH}/icon_neutral.gif\" alt=\"\" title=\"Neutral\" />Z.M|", false) 
        guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
        guiSetProperty(GUIEditor.window[1], "CaptionColour", "FFFF0000") 
  
        GUIEditor.tabpanel[1] = guiCreateTabPanel(10, 27, 405, 390, false, GUIEditor.window[1]) 
  
        GUIEditor.tab[1] = guiCreateTab("قوانين الزوار", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[1] = guiCreateLabel(9, 14, 386, 25, "|Z.M|: القوانين \"{SMILIES_PATH}/icon_neutral.gif\" alt=\"\" title=\"Neutral\" />Z.M|", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[1], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[1], 60, 255, 0) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[1], "center", false) 
        guiLabelSetVerticalAlign(GUIEditor.label[1], "center") 
        GUIEditor.label[2] = guiCreateLabel(55, 65, 340, 19, "1- عدم طلب ترقيه ( لفل 1 ) = تحذير ثم ميوت 10 دقايق.", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[2], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[2], 255, 11, 11) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[2], "right", false) 
        GUIEditor.label[3] = guiCreateLabel(55, 152, 340, 19, "4- سب الاهل =ميوت ساعه .", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[3], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[3], 162, 172, 91) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[3], "right", false) 
        GUIEditor.label[4] = guiCreateLabel(55, 181, 340, 19, "5- النشر = ميوت أسبوع", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[4], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[4], 143, 198, 200) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[4], "right", false) 
        GUIEditor.label[5] = guiCreateLabel(31, 210, 364, 21, "6- عدم طلب المال او الفلوس او الاسلحه او السيارت= ميوت 10 دقائق.", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[5], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[5], 210, 125, 217) 
        GUIEditor.label[6] = guiCreateLabel(55, 94, 340, 19, "2-التخريب امام البدايه = سلاب لو كررها سجن 5 دقايق", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[6], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[6], 242, 167, 23) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[6], "right", false) 
        GUIEditor.label[7] = guiCreateLabel(55, 123, 340, 19, "3- السب بسيط = ميوت 5 دقايق", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[7], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[7], 26, 238, 146) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[7], "right", false) 
        GUIEditor.label[8] = guiCreateLabel(1, 39, 394, 16, "================================================================================", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[8], 203, 164, 27) 
  
        GUIEditor.tab[2] = guiCreateTab("قوانين الادمنية", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[9] = guiCreateLabel(6, 16, 389, 28, "|Z.M|: قوانين الادمنية \"{SMILIES_PATH}/icon_neutral.gif\" alt=\"\" title=\"Neutral\" />Z.M|", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[9], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[9], 78, 231, 31) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[9], "center", false) 
        GUIEditor.label[10] = guiCreateLabel(8, 33, 392, 16, "========================================================", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[10], 238, 180, 23) 
        GUIEditor.label[11] = guiCreateLabel(43, 59, 357, 23, "1- احترام الجميع من الزائر إلى الهيد ادمن", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[11], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[11], 81, 159, 247) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[11], "right", false) 
        GUIEditor.label[12] = guiCreateLabel(43, 92, 357, 23, "2- عدم السب و الشتم أو التلفظ بشكل عام وانت من الطاقم الإداري.", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[12], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[12], 255, 0, 0) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[12], "right", false) 
        GUIEditor.label[13] = guiCreateLabel(43, 191, 357, 23, "5- صك سلاب بدون سبب سحب ( يومين).", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[13], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[13], 1, 230, 251) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[13], "right", false) 
        GUIEditor.label[14] = guiCreateLabel(43, 158, 357, 23, "4- عدم طلبات الترقيه او التلميح .", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[14], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[14], 107, 225, 29) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[14], "right", false) 
        GUIEditor.label[15] = guiCreateLabel(43, 125, 357, 23, "3- عدم استعمال لوحة الاداره للشؤون الخاصة", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[15], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[15], 212, 3, 250) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[15], "right", false) 
        GUIEditor.label[16] = guiCreateLabel(43, 224, 357, 23, "6 - عدم التواجد لمده 3 ايام فما فوق تؤدي إلى سحب الرتبه.", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[16], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[16], 155, 234, 17) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[16], "right", false) 
        GUIEditor.label[17] = guiCreateLabel(43, 257, 357, 23, "7 - وضع الشعار بكل الاحوال  ( إزالته تؤدي إلى سحب رتبه ).", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[17], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[17], 231, 109, 19) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[17], "right", false) 
        GUIEditor.label[18] = guiCreateLabel(43, 290, 357, 23, "8- صك ادمن ادمن ثاني باند = سحب رتبه . ", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[18], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[18], 157, 136, 92) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[18], "right", false) 
  
        GUIEditor.tab[3] = guiCreateTab("شروط الادمنية", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(219, 10, 176, 67, "رتبة مرشح للفل =15 ساعه", false, GUIEditor.tab[3]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[1], "default-bold-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FF89CE10") 
        GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(15, 10, 176, 67, "رتبة لفل  =20 ساعه", false, GUIEditor.tab[3]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[2], "default-bold-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[2], "NormalTextColour", "FF184DC5") 
        GUIEditor.memo[1] = guiCreateMemo(10, 90, 181, 159, "يجب وضع الشعار \n============\nيجب عدم ازعاج الادمن بالترقيه\n==============\nالهيد ادمن يرقيك بدون ماتطلب\n=================\nكل ماتطلب الادمن يزيد مدة حصولك على الرتبة", false, GUIEditor.tab[3]) 
        GUIEditor.edit[1] = guiCreateEdit(197, 9, 12, 342, "", false, GUIEditor.tab[3]) 
        GUIEditor.memo[2] = guiCreateMemo(214, 89, 181, 92, "يجب وضع الشعار بكل الاوقات\n=================\nيجب عدم طلبات الترقيه\nالادمن يشوف ويختار بدون ازعاج", false, GUIEditor.tab[3]) 
  
        GUIEditor.tab[4] = guiCreateTab("شروط ادارة السيرفر", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.button[3] = guiCreateButton(12, 12, 376, 47, "1- احترام ادمن السيرفر .", false, GUIEditor.tab[4]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[3], "default-bold-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[3], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[4] = guiCreateButton(12, 69, 386, 92, "2- عدم التدخل في قرارات الإداره عن سحب رتبه او التبنيد ( لكن لديك الحق بتقديم شكوى ). ", false, GUIEditor.tab[4]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[4], "default-bold-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[4], "NormalTextColour", "FFAAAAAA")     
    end 
) 
         guiSetVisible (GUIEditor.window[1], true)   
function OpenWindow() 
    if guiGetVisible ( GUIEditor.window[1] ) then 
       guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], true ) 
       showCursor(true) 
       guiSetInputEnabled(true) 
    else 
        guiSetVisible ( GUIEditor.window[1], false ) 
        showCursor(false) 
        guiSetInputEnabled(false) 
  
    end 
end 
bindKey("F9", "down", OpenWindow) 
 --------------------------------------------------------- 
setTimer(function() 
guiSetProperty(GUIEditor.button[3], 'NormalTextColour', string.format("%.2X%.2X%.2X%.2X", 255, math.random(255), math.random(255), math.random(255))) 
    end, 250, 0) 
-------------------------------------- 
setTimer(function() 
guiSetProperty(GUIEditor.button[4], 'NormalTextColour', string.format("%.2X%.2X%.2X%.2X", 255, math.random(255), math.random(255), math.random(255))) 
    end, 250, 0) 
---------------------------------------------------------- 

Link to comment

جرب

  
GUIEditor = { 
    tab = {}, 
    tabpanel = {}, 
    edit = {}, 
    button = {}, 
    window = {}, 
    label = {}, 
    memo = {} 
} 
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, 
    function() 
        GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(201, 143, 425, 427, "|Z.M|: كمبيوتر السيرفر", false) 
        guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
        guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false) 
        guiSetProperty(GUIEditor.window[1], "CaptionColour", "FFFF0000") 
  
        GUIEditor.tabpanel[1] = guiCreateTabPanel(10, 27, 405, 390, false, GUIEditor.window[1]) 
  
        GUIEditor.tab[1] = guiCreateTab("قوانين الزوار", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[1] = guiCreateLabel(9, 14, 386, 25, "|Z.M|: القوانين", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[1], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[1], 60, 255, 0) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[1], "center", false) 
        guiLabelSetVerticalAlign(GUIEditor.label[1], "center") 
        GUIEditor.label[2] = guiCreateLabel(55, 65, 340, 19, "1- عدم طلب ترقيه ( لفل 1 ) = تحذير ثم ميوت 10 دقايق.", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[2], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[2], 255, 11, 11) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[2], "right", false) 
        GUIEditor.label[3] = guiCreateLabel(55, 152, 340, 19, "4- سب الاهل =ميوت ساعه .", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[3], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[3], 162, 172, 91) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[3], "right", false) 
        GUIEditor.label[4] = guiCreateLabel(55, 181, 340, 19, "5- النشر = ميوت أسبوع", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[4], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[4], 143, 198, 200) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[4], "right", false) 
        GUIEditor.label[5] = guiCreateLabel(31, 210, 364, 21, "6- عدم طلب المال او الفلوس او الاسلحه او السيارت= ميوت 10 دقائق.", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[5], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[5], 210, 125, 217) 
        GUIEditor.label[6] = guiCreateLabel(55, 94, 340, 19, "2-التخريب امام البدايه = سلاب لو كررها سجن 5 دقايق", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[6], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[6], 242, 167, 23) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[6], "right", false) 
        GUIEditor.label[7] = guiCreateLabel(55, 123, 340, 19, "3- السب بسيط = ميوت 5 دقايق", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[7], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[7], 26, 238, 146) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[7], "right", false) 
        GUIEditor.label[8] = guiCreateLabel(1, 39, 394, 16, "================================================================================", false, GUIEditor.tab[1]) 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[8], 203, 164, 27) 
  
        GUIEditor.tab[2] = guiCreateTab("قوانين الادمنية", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.label[9] = guiCreateLabel(6, 16, 389, 28, "|Z.M|: قوانين الادمنية ", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[9], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[9], 78, 231, 31) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[9], "center", false) 
        GUIEditor.label[10] = guiCreateLabel(8, 33, 392, 16, "========================================================", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[10], 238, 180, 23) 
        GUIEditor.label[11] = guiCreateLabel(43, 59, 357, 23, "1- احترام الجميع من الزائر إلى الهيد ادمن", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[11], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[11], 81, 159, 247) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[11], "right", false) 
        GUIEditor.label[12] = guiCreateLabel(43, 92, 357, 23, "2- عدم السب و الشتم أو التلفظ بشكل عام وانت من الطاقم الإداري.", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[12], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[12], 255, 0, 0) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[12], "right", false) 
        GUIEditor.label[13] = guiCreateLabel(43, 191, 357, 23, "5- صك سلاب بدون سبب سحب ( يومين).", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[13], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[13], 1, 230, 251) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[13], "right", false) 
        GUIEditor.label[14] = guiCreateLabel(43, 158, 357, 23, "4- عدم طلبات الترقيه او التلميح .", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[14], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[14], 107, 225, 29) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[14], "right", false) 
        GUIEditor.label[15] = guiCreateLabel(43, 125, 357, 23, "3- عدم استعمال لوحة الاداره للشؤون الخاصة", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[15], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[15], 212, 3, 250) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[15], "right", false) 
        GUIEditor.label[16] = guiCreateLabel(43, 224, 357, 23, "6 - عدم التواجد لمده 3 ايام فما فوق تؤدي إلى سحب الرتبه.", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[16], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[16], 155, 234, 17) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[16], "right", false) 
        GUIEditor.label[17] = guiCreateLabel(43, 257, 357, 23, "7 - وضع الشعار بكل الاحوال  ( إزالته تؤدي إلى سحب رتبه ).", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[17], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[17], 231, 109, 19) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[17], "right", false) 
        GUIEditor.label[18] = guiCreateLabel(43, 290, 357, 23, "8- صك ادمن ادمن ثاني باند = سحب رتبه . ", false, GUIEditor.tab[2]) 
        guiSetFont(GUIEditor.label[18], "default-bold-small") 
        guiLabelSetColor(GUIEditor.label[18], 157, 136, 92) 
        guiLabelSetHorizontalAlign(GUIEditor.label[18], "right", false) 
  
        GUIEditor.tab[3] = guiCreateTab("شروط الادمنية", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(219, 10, 176, 67, "رتبة مرشح للفل =15 ساعه", false, GUIEditor.tab[3]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[1], "default-bold-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FF89CE10") 
        GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(15, 10, 176, 67, "رتبة لفل  =20 ساعه", false, GUIEditor.tab[3]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[2], "default-bold-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[2], "NormalTextColour", "FF184DC5") 
        GUIEditor.memo[1] = guiCreateMemo(10, 90, 181, 159, "يجب وضع الشعار \n============\nيجب عدم ازعاج الادمن بالترقيه\n==============\nالهيد ادمن يرقيك بدون ماتطلب\n=================\nكل ماتطلب الادمن يزيد مدة حصولك على الرتبة", false, GUIEditor.tab[3]) 
        GUIEditor.edit[1] = guiCreateEdit(197, 9, 12, 342, "", false, GUIEditor.tab[3]) 
        GUIEditor.memo[2] = guiCreateMemo(214, 89, 181, 92, "يجب وضع الشعار بكل الاوقات\n=================\nيجب عدم طلبات الترقيه\nالادمن يشوف ويختار بدون ازعاج", false, GUIEditor.tab[3]) 
  
        GUIEditor.tab[4] = guiCreateTab("شروط ادارة السيرفر", GUIEditor.tabpanel[1]) 
  
        GUIEditor.button[3] = guiCreateButton(12, 12, 376, 47, "1- احترام ادمن السيرفر .", false, GUIEditor.tab[4]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[3], "default-bold-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[3], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[4] = guiCreateButton(12, 69, 386, 92, "2- عدم التدخل في قرارات الإداره عن سحب رتبه او التبنيد ( لكن لديك الحق بتقديم شكوى ). ", false, GUIEditor.tab[4]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[4], "default-bold-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[4], "NormalTextColour", "FFAAAAAA")     
    end 
) 
function OpenWindow() 
getVisible = guiGetVisible (GUIEditor.window[1]) 
if (getVisible == true) then 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false) 
    showCursor (false) 
end 
if (getVisible == false) then 
    guiSetVisible (GUIEditor.window[1], true) 
    showCursor (true) 
end 
end 
bindKey("F9", "down", OpenWindow) 
 --------------------------------------------------------- 
setTimer(function() 
guiSetProperty(GUIEditor.button[3], 'NormalTextColour', string.format("%.2X%.2X%.2X%.2X", 255, math.random(255), math.random(255), math.random(255))) 
    end, 250, 0) 
-------------------------------------- 
setTimer(function() 
guiSetProperty(GUIEditor.button[4], 'NormalTextColour', string.format("%.2X%.2X%.2X%.2X", 255, math.random(255), math.random(255), math.random(255))) 
    end, 250, 0) 
---------------------------------------------------------- 

Link to comment
  • Other Languages Moderators

مافيه خطأ

النافذه اول ما تسويها تكون ظاهره

لازم تخفيها بأستخدام الفنكشن ذا

guiSetVisible 

اضاف لك الكود في سطر 15 Mr.T9

Link to comment
  • 2 weeks later...
مافيه خطأ

النافذه اول ما تسويها تكون ظاهره

لازم تخفيها بأستخدام الفنكشن ذا

guiSetVisible 

اضاف لك الكود في سطر 15 Mr.T9

guiSetVisible (GUIEditor.window[1], false) 

# الشرح

guiSetVisible = يخفي اللوحة

GUIEditor.window[1] = أسم اللوحة المطلوب أخفائها

false = يمع أنها تظهر ب وجهك لو تبيها تطلع ف وجهك حطها true

وبس أتمنى افدتك :lol:

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...