Jump to content

#عندي مشكلة بالشات ولا ادري من ايش !؟ِ


Recommended Posts

السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني فالله واجهتني مشكلة ولا ادري من ايش واللخمت منها

المشكلة: يجني بآلشآت فرآغ مع العلم أن الفراغ ما يجي إلا إذا كان في أكثر من شخص يتكلم بالشآت

صورة الشآت مع مشكلة الفراغ:ِ

i_8612d4f24f2.png

الكلام فالديبق:ِ

i_c487983b361.png

أتمنى إلي عنده حل يفيدنا :$ِ

Link to comment
الكلام الي في الديبوق

فهو من مود الايقونات

اما مشكلة الفراغ

امكن انك مسوي تايمر

يرسل كلام للشات كل مده

إيه, المشكلة والفراغ كله من مود الأيقونات لكن المود سليم مافيه اي خطأ

بس مشكلته يطلع مسافه فشات !؟

عندك حل للمشكلة؟

:المود

local root = getRootElement() 
local rroot = getResourceRootElement()
 
 
--addEvent("Mensaje",true)
local sx,sy = guiGetScreenSize()
local chatbox = getChatboxLayout()
local y = chatbox["chat_scale"][2]
local lineas = chatbox["chat_lines"]
local font = "default"
if chatbox["chat_font"] == 1 then
    font = "clear"
elseif chatbox["chat_font"] == 2 then
    font = "default-bold"
elseif chatbox["chat_font"] == 3 then
    font = "arial"
end
 
 
 
addEventHandler("onClientChatMessage",root,function(txt)
    for k,v in ipairs(getElementsByType("gui-staticimage",rroot)) do
        local gx,gy = guiGetPosition(v,true)
        if string.len(txt) > 48 then
            guiSetPosition(v, gx,gy-0.025,true)
        else
            guiSetPosition(v, gx,gy-0.025,true)
        end
        if gy <= 0.01 then
            destroyElement(v)
        end
    end
    txt = string.gsub(txt,"#[%x][%x][%x][%x][%x][%x]","")
    local len = 0
    if string.len(txt) > 48 then
        return
    end
    if string.find(txt,"ض1") then
        local text = string.gsub(txt,"ض1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q1.png",true)
        setTimer(outputChatBox,50,1,"")
    elseif string.find(txt,"ض2") then
        local text = string.gsub(txt,"ض2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q2.png",true)
        setTimer(outputChatBox,50,1,"")
    elseif string.find(txt,"ض3") then
        local text = string.gsub(txt,"ض3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q3.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض4") then
        local text = string.gsub(txt,"ض4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q4.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض5") then
        local text = string.gsub(txt,"ض5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q5.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض6") then
        local text = string.gsub(txt,"ض6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q6.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض7") then
        local text = string.gsub(txt,"ض7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q7.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض8") then
        local text = string.gsub(txt,"ض8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q8.png",true)
elseif string.find(txt,"ض9") then
        local text = string.gsub(txt,"ض9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q9.png",true)
elseif string.find(txt,"ض0") then
        local text = string.gsub(txt,"ض0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q0.png",true)
elseif string.find(txt,"@") then
        local text = string.gsub(txt,"@","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q10.png",true)
elseif string.find(txt,"ق0") then
        local text = string.gsub(txt,"ق0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q11.png",true)
elseif string.find(txt,"ق1") then
        local text = string.gsub(txt,"ق1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q12.png",true)
elseif string.find(txt,"ق2") then
        local text = string.gsub(txt,"ق2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q13.png",true)
elseif string.find(txt,"ق3") then
        local text = string.gsub(txt,"ق3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q14.png",true)
elseif string.find(txt,"ق4") then
        local text = string.gsub(txt,"ق4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q15.png",true)
elseif string.find(txt,"ق5") then
        local text = string.gsub(txt,"ق5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q16.png",true)
elseif string.find(txt,"ق6") then
        local text = string.gsub(txt,"ق6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q17.png",true)
elseif string.find(txt,"ق7") then
        local text = string.gsub(txt,"ق7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q18.png",true)
elseif string.find(txt,"ق8") then
        local text = string.gsub(txt,"ق8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q19.png",true)
elseif string.find(txt,"ق9") then
        local text = string.gsub(txt,"ق9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q20.png",true)
elseif string.find(txt,"د1") then
        local text = string.gsub(txt,"د1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q21.png",true)
elseif string.find(txt,"د2") then
        local text = string.gsub(txt,"د2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q22.png",true)
elseif string.find(txt,"د3") then
        local text = string.gsub(txt,"د3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q23.png",true)
elseif string.find(txt,"د4") then
        local text = string.gsub(txt,"د4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q24.png",true)
elseif string.find(txt,"د5") then
        local text = string.gsub(txt,"د5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q25.png",true)      
elseif string.find(txt,"ذذ") then
        local text = string.gsub(txt,"ذذ","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q220.png",true)     
elseif string.find(txt,"د0") then
        local text = string.gsub(txt,"د0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q30.png",true)      
elseif string.find(txt,"ع1") then
        local text = string.gsub(txt,"ع1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/sa.png",true)               
elseif string.find(txt,"ع2") then
        local text = string.gsub(txt,"ع2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/bh.png",true)               
elseif string.find(txt,"ع3") then
        local text = string.gsub(txt,"ع3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/qa.png",true)               
elseif string.find(txt,"ع4") then
        local text = string.gsub(txt,"ع4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/iq.png",true)                       
elseif string.find(txt,"ع5") then
        local text = string.gsub(txt,"ع5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/eg.png",true)                               
elseif string.find(txt,"ع6") then
        local text = string.gsub(txt,"ع6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/ae.png",true)                               
elseif string.find(txt,"ع7") then
        local text = string.gsub(txt,"ع7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/kw.png",true)                               
elseif string.find(txt,"ع8") then
        local text = string.gsub(txt,"ع8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
       
Link to comment
الكلام الي في الديبوق

فهو من مود الايقونات

اما مشكلة الفراغ

امكن انك مسوي تايمر

يرسل كلام للشات كل مده

إيه, المشكلة والفراغ كله من مود الأيقونات لكن المود سليم مافيه اي خطأ

بس مشكلته يطلع مسافه فشات !؟

عندك حل للمشكلة؟

:المود

local root = getRootElement() 
local rroot = getResourceRootElement()
 
 
--addEvent("Mensaje",true)
local sx,sy = guiGetScreenSize()
local chatbox = getChatboxLayout()
local y = chatbox["chat_scale"][2]
local lineas = chatbox["chat_lines"]
local font = "default"
if chatbox["chat_font"] == 1 then
    font = "clear"
elseif chatbox["chat_font"] == 2 then
    font = "default-bold"
elseif chatbox["chat_font"] == 3 then
    font = "arial"
end
 
 
 
addEventHandler("onClientChatMessage",root,function(txt)
    for k,v in ipairs(getElementsByType("gui-staticimage",rroot)) do
        local gx,gy = guiGetPosition(v,true)
        if string.len(txt) > 48 then
            guiSetPosition(v, gx,gy-0.025,true)
        else
            guiSetPosition(v, gx,gy-0.025,true)
        end
        if gy <= 0.01 then
            destroyElement(v)
        end
    end
    txt = string.gsub(txt,"#[%x][%x][%x][%x][%x][%x]","")
    local len = 0
    if string.len(txt) > 48 then
        return
    end
    if string.find(txt,"ض1") then
        local text = string.gsub(txt,"ض1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q1.png",true)
        setTimer(outputChatBox,50,1,"")
    elseif string.find(txt,"ض2") then
        local text = string.gsub(txt,"ض2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q2.png",true)
        setTimer(outputChatBox,50,1,"")
    elseif string.find(txt,"ض3") then
        local text = string.gsub(txt,"ض3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q3.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض4") then
        local text = string.gsub(txt,"ض4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q4.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض5") then
        local text = string.gsub(txt,"ض5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q5.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض6") then
        local text = string.gsub(txt,"ض6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q6.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض7") then
        local text = string.gsub(txt,"ض7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q7.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض8") then
        local text = string.gsub(txt,"ض8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q8.png",true)
elseif string.find(txt,"ض9") then
        local text = string.gsub(txt,"ض9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q9.png",true)
elseif string.find(txt,"ض0") then
        local text = string.gsub(txt,"ض0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q0.png",true)
elseif string.find(txt,"@") then
        local text = string.gsub(txt,"@","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q10.png",true)
elseif string.find(txt,"ق0") then
        local text = string.gsub(txt,"ق0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q11.png",true)
elseif string.find(txt,"ق1") then
        local text = string.gsub(txt,"ق1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q12.png",true)
elseif string.find(txt,"ق2") then
        local text = string.gsub(txt,"ق2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q13.png",true)
elseif string.find(txt,"ق3") then
        local text = string.gsub(txt,"ق3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q14.png",true)
elseif string.find(txt,"ق4") then
        local text = string.gsub(txt,"ق4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q15.png",true)
elseif string.find(txt,"ق5") then
        local text = string.gsub(txt,"ق5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q16.png",true)
elseif string.find(txt,"ق6") then
        local text = string.gsub(txt,"ق6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q17.png",true)
elseif string.find(txt,"ق7") then
        local text = string.gsub(txt,"ق7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q18.png",true)
elseif string.find(txt,"ق8") then
        local text = string.gsub(txt,"ق8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q19.png",true)
elseif string.find(txt,"ق9") then
        local text = string.gsub(txt,"ق9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q20.png",true)
elseif string.find(txt,"د1") then
        local text = string.gsub(txt,"د1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q21.png",true)
elseif string.find(txt,"د2") then
        local text = string.gsub(txt,"د2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q22.png",true)
elseif string.find(txt,"د3") then
        local text = string.gsub(txt,"د3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q23.png",true)
elseif string.find(txt,"د4") then
        local text = string.gsub(txt,"د4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q24.png",true)
elseif string.find(txt,"د5") then
        local text = string.gsub(txt,"د5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q25.png",true)      
elseif string.find(txt,"ذذ") then
        local text = string.gsub(txt,"ذذ","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q220.png",true)     
elseif string.find(txt,"د0") then
        local text = string.gsub(txt,"د0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q30.png",true)      
elseif string.find(txt,"ع1") then
        local text = string.gsub(txt,"ع1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/sa.png",true)               
elseif string.find(txt,"ع2") then
        local text = string.gsub(txt,"ع2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/bh.png",true)               
elseif string.find(txt,"ع3") then
        local text = string.gsub(txt,"ع3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/qa.png",true)               
elseif string.find(txt,"ع4") then
        local text = string.gsub(txt,"ع4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/iq.png",true)                       
elseif string.find(txt,"ع5") then
        local text = string.gsub(txt,"ع5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/eg.png",true)                               
elseif string.find(txt,"ع6") then
        local text = string.gsub(txt,"ع6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/ae.png",true)                               
elseif string.find(txt,"ع7") then
        local text = string.gsub(txt,"ع7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/kw.png",true)                               
elseif string.find(txt,"ع8") then
       
Link to comment
الكلام الي في الديبوق

فهو من مود الايقونات

اما مشكلة الفراغ

امكن انك مسوي تايمر

يرسل كلام للشات كل مده

إيه, المشكلة والفراغ كله من مود الأيقونات لكن المود سليم مافيه اي خطأ

بس مشكلته يطلع مسافه فشات !؟

عندك حل للمشكلة؟

:المود

local root = getRootElement() 
local rroot = getResourceRootElement()
 
 
--addEvent("Mensaje",true)
local sx,sy = guiGetScreenSize()
local chatbox = getChatboxLayout()
local y = chatbox["chat_scale"][2]
local lineas = chatbox["chat_lines"]
local font = "default"
if chatbox["chat_font"] == 1 then
    font = "clear"
elseif chatbox["chat_font"] == 2 then
    font = "default-bold"
elseif chatbox["chat_font"] == 3 then
    font = "arial"
end
 
 
 
addEventHandler("onClientChatMessage",root,function(txt)
    for k,v in ipairs(getElementsByType("gui-staticimage",rroot)) do
        local gx,gy = guiGetPosition(v,true)
        if string.len(txt) > 48 then
            guiSetPosition(v, gx,gy-0.025,true)
        else
            guiSetPosition(v, gx,gy-0.025,true)
        end
        if gy <= 0.01 then
            destroyElement(v)
        end
    end
    txt = string.gsub(txt,"#[%x][%x][%x][%x][%x][%x]","")
    local len = 0
    if string.len(txt) > 48 then
        return
    end
    if string.find(txt,"ض1") then
        local text = string.gsub(txt,"ض1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q1.png",true)
        setTimer(outputChatBox,50,1,"")
    elseif string.find(txt,"ض2") then
        local text = string.gsub(txt,"ض2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q2.png",true)
        setTimer(outputChatBox,50,1,"")
    elseif string.find(txt,"ض3") then
        local text = string.gsub(txt,"ض3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q3.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض4") then
        local text = string.gsub(txt,"ض4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q4.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض5") then
        local text = string.gsub(txt,"ض5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q5.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض6") then
        local text = string.gsub(txt,"ض6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q6.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض7") then
        local text = string.gsub(txt,"ض7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q7.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض8") then
        local text = string.gsub(txt,"ض8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q8.png",true)
elseif string.find(txt,"ض9") then
        local text = string.gsub(txt,"ض9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q9.png",true)
elseif string.find(txt,"ض0") then
        local text = string.gsub(txt,"ض0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q0.png",true)
elseif string.find(txt,"@") then
        local text = string.gsub(txt,"@","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q10.png",true)
elseif string.find(txt,"ق0") then
        local text = string.gsub(txt,"ق0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q11.png",true)
elseif string.find(txt,"ق1") then
        local text = string.gsub(txt,"ق1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q12.png",true)
elseif string.find(txt,"ق2") then
        local text = string.gsub(txt,"ق2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q13.png",true)
elseif string.find(txt,"ق3") then
        local text = string.gsub(txt,"ق3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q14.png",true)
elseif string.find(txt,"ق4") then
        local text = string.gsub(txt,"ق4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q15.png",true)
elseif string.find(txt,"ق5") then
        local text = string.gsub(txt,"ق5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q16.png",true)
elseif string.find(txt,"ق6") then
        local text = string.gsub(txt,"ق6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q17.png",true)
elseif string.find(txt,"ق7") then
        local text = string.gsub(txt,"ق7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q18.png",true)
elseif string.find(txt,"ق8") then
        local text = string.gsub(txt,"ق8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q19.png",true)
elseif string.find(txt,"ق9") then
        local text = string.gsub(txt,"ق9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q20.png",true)
elseif string.find(txt,"د1") then
        local text = string.gsub(txt,"د1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q21.png",true)
elseif string.find(txt,"د2") then
        local text = string.gsub(txt,"د2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q22.png",true)
elseif string.find(txt,"د3") then
        local text = string.gsub(txt,"د3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q23.png",true)
elseif string.find(txt,"د4") then
        local text = string.gsub(txt,"د4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q24.png",true)
elseif string.find(txt,"د5") then
        local text = string.gsub(txt,"د5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q25.png",true)      
elseif string.find(txt,"ذذ") then
        local text = string.gsub(txt,"ذذ","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q220.png",true)     
elseif string.find(txt,"د0") then
        local text = string.gsub(txt,"د0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q30.png",true)      
elseif string.find(txt,"ع1") then
        local text = string.gsub(txt,"ع1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/sa.png",true)               
elseif string.find(txt,"ع2") then
        local text = string.gsub(txt,"ع2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/bh.png",true)               
elseif string.find(txt,"ع3") then
        local text = string.gsub(txt,"ع3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/qa.png",true)               
elseif string.find(txt,"ع4") then
        local text = string.gsub(txt,"ع4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/iq.png",true)                       
elseif string.find(txt,"ع5") then
        local text = string.gsub(txt,"ع5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/eg.png",true)                               
elseif string.find(txt,"ع6") then
        local text = string.gsub(txt,"ع6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/ae.png",true)                               
elseif string.find(txt,"ع7") then
        local text = string.gsub(txt,"ع7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        outputDebugString("LEN="..tostring(len).." LFIN="..tostring(lfin))
       
Link to comment

تفضل

حذفت لك مخارج النص

ولا تنسى الرستارت للسكربت

local root = getRootElement() 
local rroot = getResourceRootElement()
 
 
--addEvent("Mensaje",true)
local sx,sy = guiGetScreenSize()
local chatbox = getChatboxLayout()
local y = chatbox["chat_scale"][2]
local lineas = chatbox["chat_lines"]
local font = "default"
if chatbox["chat_font"] == 1 then
    font = "clear"
elseif chatbox["chat_font"] == 2 then
    font = "default-bold"
elseif chatbox["chat_font"] == 3 then
    font = "arial"
end
 
 
 
addEventHandler("onClientChatMessage",root,function(txt)
    for k,v in ipairs(getElementsByType("gui-staticimage",rroot)) do
        local gx,gy = guiGetPosition(v,true)
        if string.len(txt) > 48 then
            guiSetPosition(v, gx,gy-0.025,true)
        else
            guiSetPosition(v, gx,gy-0.025,true)
        end
        if gy <= 0.01 then
            destroyElement(v)
        end
    end
    txt = string.gsub(txt,"#[%x][%x][%x][%x][%x][%x]","")
    local len = 0
    if string.len(txt) > 48 then
        return
    end
    if string.find(txt,"ض1") then
        local text = string.gsub(txt,"ض1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q1.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض2") then
        local text = string.gsub(txt,"ض2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q2.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض3") then
        local text = string.gsub(txt,"ض3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q3.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض4") then
        local text = string.gsub(txt,"ض4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q4.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض5") then
        local text = string.gsub(txt,"ض5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q5.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض6") then
        local text = string.gsub(txt,"ض6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q6.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض7") then
        local text = string.gsub(txt,"ض7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q7.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض8") then
        local text = string.gsub(txt,"ض8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q8.png",true)
elseif string.find(txt,"ض9") then
        local text = string.gsub(txt,"ض9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q9.png",true)
elseif string.find(txt,"ض0") then
        local text = string.gsub(txt,"ض0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q0.png",true)
elseif string.find(txt,"@") then
        local text = string.gsub(txt,"@","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q10.png",true)
elseif string.find(txt,"ق0") then
        local text = string.gsub(txt,"ق0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q11.png",true)
elseif string.find(txt,"ق1") then
        local text = string.gsub(txt,"ق1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q12.png",true)
elseif string.find(txt,"ق2") then
        local text = string.gsub(txt,"ق2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q13.png",true)
elseif string.find(txt,"ق3") then
        local text = string.gsub(txt,"ق3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q14.png",true)
elseif string.find(txt,"ق4") then
        local text = string.gsub(txt,"ق4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q15.png",true)
elseif string.find(txt,"ق5") then
        local text = string.gsub(txt,"ق5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q16.png",true)
elseif string.find(txt,"ق6") then
        local text = string.gsub(txt,"ق6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q17.png",true)
elseif string.find(txt,"ق7") then
        local text = string.gsub(txt,"ق7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q18.png",true)
elseif string.find(txt,"ق8") then
        local text = string.gsub(txt,"ق8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q19.png",true)
elseif string.find(txt,"ق9") then
        local text = string.gsub(txt,"ق9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q20.png",true)
elseif string.find(txt,"د1") then
        local text = string.gsub(txt,"د1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q21.png",true)
elseif string.find(txt,"د2") then
        local text = string.gsub(txt,"د2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q22.png",true)
elseif string.find(txt,"د3") then
        local text = string.gsub(txt,"د3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q23.png",true)
elseif string.find(txt,"د4") then
        local text = string.gsub(txt,"د4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q24.png",true)
elseif string.find(txt,"د5") then
        local text = string.gsub(txt,"د5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q25.png",true)      
elseif string.find(txt,"ذذ") then
        local text = string.gsub(txt,"ذذ","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q220.png",true)    
elseif string.find(txt,"د0") then
        local text = string.gsub(txt,"د0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q30.png",true)      
elseif string.find(txt,"ع1") then
        local text = string.gsub(txt,"ع1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/sa.png",true)              
elseif string.find(txt,"ع2") then
        local text = string.gsub(txt,"ع2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/bh.png",true)              
elseif string.find(txt,"ع3") then
        local text = string.gsub(txt,"ع3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/qa.png",true)              
elseif string.find(txt,"ع4") then
        local text = string.gsub(txt,"ع4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/iq.png",true)                      
elseif string.find(txt,"ع5") then
        local text = string.gsub(txt,"ع5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/eg.png",true)                              
elseif string.find(txt,"ع6") then
        local text = string.gsub(txt,"ع6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/ae.png",true)                              
elseif string.find(txt,"ع7") then
        local text = string.gsub(txt,"ع7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/kw.png",true)                              
elseif string.find(txt,"ع8") then
        local text = string.gsub(txt,"ع8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/dz.png",true)                              
elseif string.find(txt,"ع9") then
        local text = string.gsub(txt,"ع9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/ps.png",true)              
    end
end)
 
function convertirRelativo(x)
    local rx = x/sx
   
    return rx
end
--[[
MAX LEN = 469
--]]local root = getRootElement()
local rroot = getResourceRootElement()
 
 
--addEvent("Mensaje",true)
local sx,sy = guiGetScreenSize()
local chatbox = getChatboxLayout()
local y = chatbox["chat_scale"][2]
local lineas = chatbox["chat_lines"]
local font = "default"
if chatbox["chat_font"] == 1 then
    font = "clear"
elseif chatbox["chat_font"] == 2 then
    font = "default-bold"
elseif chatbox["chat_font"] == 3 then
    font = "arial"
end
 
 
 
Link to comment
تفضل

حذفت لك مخارج النص

ولا تنسى الرستارت للسكربت

local root = getRootElement() 
local rroot = getResourceRootElement()
 
 
--addEvent("Mensaje",true)
local sx,sy = guiGetScreenSize()
local chatbox = getChatboxLayout()
local y = chatbox["chat_scale"][2]
local lineas = chatbox["chat_lines"]
local font = "default"
if chatbox["chat_font"] == 1 then
    font = "clear"
elseif chatbox["chat_font"] == 2 then
    font = "default-bold"
elseif chatbox["chat_font"] == 3 then
    font = "arial"
end
 
 
 
addEventHandler("onClientChatMessage",root,function(txt)
    for k,v in ipairs(getElementsByType("gui-staticimage",rroot)) do
        local gx,gy = guiGetPosition(v,true)
        if string.len(txt) > 48 then
            guiSetPosition(v, gx,gy-0.025,true)
        else
            guiSetPosition(v, gx,gy-0.025,true)
        end
        if gy <= 0.01 then
            destroyElement(v)
        end
    end
    txt = string.gsub(txt,"#[%x][%x][%x][%x][%x][%x]","")
    local len = 0
    if string.len(txt) > 48 then
        return
    end
    if string.find(txt,"ض1") then
        local text = string.gsub(txt,"ض1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q1.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض2") then
        local text = string.gsub(txt,"ض2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q2.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض3") then
        local text = string.gsub(txt,"ض3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q3.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض4") then
        local text = string.gsub(txt,"ض4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q4.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض5") then
        local text = string.gsub(txt,"ض5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q5.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض6") then
        local text = string.gsub(txt,"ض6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q6.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض7") then
        local text = string.gsub(txt,"ض7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q7.png",true)
    elseif string.find(txt,"ض8") then
        local text = string.gsub(txt,"ض8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q8.png",true)
elseif string.find(txt,"ض9") then
        local text = string.gsub(txt,"ض9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q9.png",true)
elseif string.find(txt,"ض0") then
        local text = string.gsub(txt,"ض0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q0.png",true)
elseif string.find(txt,"@") then
        local text = string.gsub(txt,"@","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q10.png",true)
elseif string.find(txt,"ق0") then
        local text = string.gsub(txt,"ق0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q11.png",true)
elseif string.find(txt,"ق1") then
        local text = string.gsub(txt,"ق1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q12.png",true)
elseif string.find(txt,"ق2") then
        local text = string.gsub(txt,"ق2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q13.png",true)
elseif string.find(txt,"ق3") then
        local text = string.gsub(txt,"ق3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q14.png",true)
elseif string.find(txt,"ق4") then
        local text = string.gsub(txt,"ق4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q15.png",true)
elseif string.find(txt,"ق5") then
        local text = string.gsub(txt,"ق5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q16.png",true)
elseif string.find(txt,"ق6") then
        local text = string.gsub(txt,"ق6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q17.png",true)
elseif string.find(txt,"ق7") then
        local text = string.gsub(txt,"ق7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q18.png",true)
elseif string.find(txt,"ق8") then
        local text = string.gsub(txt,"ق8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q19.png",true)
elseif string.find(txt,"ق9") then
        local text = string.gsub(txt,"ق9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q20.png",true)
elseif string.find(txt,"د1") then
        local text = string.gsub(txt,"د1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q21.png",true)
elseif string.find(txt,"د2") then
        local text = string.gsub(txt,"د2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q22.png",true)
elseif string.find(txt,"د3") then
        local text = string.gsub(txt,"د3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q23.png",true)
elseif string.find(txt,"د4") then
        local text = string.gsub(txt,"د4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q24.png",true)
elseif string.find(txt,"د5") then
        local text = string.gsub(txt,"د5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q25.png",true)      
elseif string.find(txt,"ذذ") then
        local text = string.gsub(txt,"ذذ","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q220.png",true)    
elseif string.find(txt,"د0") then
        local text = string.gsub(txt,"د0","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/q30.png",true)      
elseif string.find(txt,"ع1") then
        local text = string.gsub(txt,"ع1","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/sa.png",true)              
elseif string.find(txt,"ع2") then
        local text = string.gsub(txt,"ع2","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/bh.png",true)              
elseif string.find(txt,"ع3") then
        local text = string.gsub(txt,"ع3","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/qa.png",true)              
elseif string.find(txt,"ع4") then
        local text = string.gsub(txt,"ع4","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/iq.png",true)                      
elseif string.find(txt,"ع5") then
        local text = string.gsub(txt,"ع5","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/eg.png",true)                              
elseif string.find(txt,"ع6") then
        local text = string.gsub(txt,"ع6","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/ae.png",true)                              
elseif string.find(txt,"ع7") then
        local text = string.gsub(txt,"ع7","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/kw.png",true)                              
elseif string.find(txt,"ع8") then
        local text = string.gsub(txt,"ع8","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/dz.png",true)                              
elseif string.find(txt,"ع9") then
        local text = string.gsub(txt,"ع9","")
        local len = dxGetTextWidth(text,chatbox["chat_scale"][1],font)
        local lfin = convertirRelativo(len)
        local img = guiCreateStaticImage(0.01875+lfin,0.02+(0.025*(lineas-1)),0.02,0.025,"imagenes/ps.png",true)              
    end
end)
 
function convertirRelativo(x)
    local rx = x/sx
   
    return rx
end
--[[
MAX LEN = 469
--]]local root = getRootElement()
local rroot = getResourceRootElement()
 
 
--addEvent("Mensaje",true)
local sx,sy = guiGetScreenSize()
local chatbox = getChatboxLayout()
local y = chatbox["chat_scale"][2]
local lineas = chatbox["chat_lines"]
local font = "default"
if chatbox["chat_font"] == 1 then
    font = "clear"
elseif chatbox["chat_font"] == 2 then
    font = "default-bold"
elseif chatbox["chat_font"] == 3 then
    font = "arial"
end
 
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...