Jump to content

مو عارف اكمل


Recommended Posts

السلام عليكم

  
client side ! 
  
GUIEditor = { 
    button = {}, 
    window = {}, 
    edit = {} 
} 
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, 
    function() 
        GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(368, 222, 138, 165, "", false) 
        guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.window[1], 1.00) 
  
        GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(10, 61, 120, 15, "Refresh", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[1], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.edit[1] = guiCreateEdit(9, 21, 121, 35, "", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiEditSetReadOnly(GUIEditor.edit[1], true) 
        guiEditSetMasked(GUIEditor.edit[1], true) 
        GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(10, 82, 120, 15, "1", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[2], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[2], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[3] = guiCreateButton(10, 102, 120, 15, "2", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[3], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[3], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[4] = guiCreateButton(10, 123, 119, 15, "True", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[4], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[4], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[5] = guiCreateButton(10, 142, 119, 15, "False", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[5], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[5], "NormalTextColour", "FFAAAAAA")     
    end 
) 
  
  
  
addEventHandler("onClientGUIClick",getRootElement(), 
function() 
    if ( source == GUIEditor.button[2] ) then 
    triggerServerEvent("one", localPlayer) 
    end 
end) 
  
addEventHandler("onClientGUIClick",getRootElement(), 
function() 
    if ( source == GUIEditor.button[1] ) then 
    triggerServerEvent("two", localPlayer) 
    guiSetText ( GUIEditor.edit[1], tzwer ) 
    end 
end) 
  
  

  
server side ! 
  
addEvent("one",true) 
addEventHandler("one",root, 
function () 
local account = getPlayerAccount ( source ) 
setAccountData ( account, "ro5sa", "1" ) 
end 
) 
  
  
  
addEvent("two",true) 
addEventHandler("two",root, 
function () 
local account = getPlayerAccount ( source ) 
tzwer = getAccountData ( account, "ro5sa" ) 
end 
) 
  

مو عارف الجيب الفاليو حقت الداتا حقت الاكاونت على شكل متغير واححطها داخل التكست بوكس

جالس اتدرب على الاكاونت داتا ذذ

Link to comment

GUIEditor = { 
    button = {}, 
    window = {}, 
    edit = {} 
} 
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, 
    function() 
        GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(368, 222, 138, 165, "", false) 
        guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.window[1], 1.00) 
  
        GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(10, 61, 120, 15, "Refresh", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[1], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.edit[1] = guiCreateEdit(9, 21, 121, 35, "", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiEditSetReadOnly(GUIEditor.edit[1], true) 
        guiEditSetMasked(GUIEditor.edit[1], true) 
        GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(10, 82, 120, 15, "1", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[2], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[2], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[3] = guiCreateButton(10, 102, 120, 15, "2", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[3], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[3], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[4] = guiCreateButton(10, 123, 119, 15, "True", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[4], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[4], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[5] = guiCreateButton(10, 142, 119, 15, "False", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[5], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[5], "NormalTextColour", "FFAAAAAA")     
    end 
) 
  
  
  
addEventHandler("onClientGUIClick", resourceRoot, 
function() 
    if ( source == GUIEditor.button[2] ) then 
    triggerServerEvent("one", localPlayer) 
    end 
end) 
  
addEventHandler("onClientGUIClick", resourceRoot, 
function() 
    if ( source == GUIEditor.button[1] ) then 
    triggerServerEvent("two", localPlayer) 
    end 
end) 
  
addEvent ("AccountData", true) 
addEventHandler ("AccountData", root, function (data) 
 guiSetText (GUIEditor.edit[1], data) 
end 
) 

addEvent("one",true) 
addEventHandler("one",root, function () 
local account = getPlayerAccount ( source ) 
setAccountData ( account, "ro5sa", "1" ) 
end 
) 
  
addEvent("two",true) 
addEventHandler("two",root, function () 
local account = getPlayerAccount ( source ) 
local tzwer = (getAccountData ( account, "ro5sa" ) or "N/A") 
triggerClientEvent (source, "AccountData", source, tzwer) 
end 
) 
Link to comment
GUIEditor = { 
    button = {}, 
    window = {}, 
    edit = {} 
} 
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, 
    function() 
        GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(368, 222, 138, 165, "", false) 
        guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.window[1], 1.00) 
  
        GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(10, 61, 120, 15, "Refresh", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[1], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.edit[1] = guiCreateEdit(9, 21, 121, 35, "", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiEditSetReadOnly(GUIEditor.edit[1], true) 
        guiEditSetMasked(GUIEditor.edit[1], true) 
        GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(10, 82, 120, 15, "1", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[2], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[2], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[3] = guiCreateButton(10, 102, 120, 15, "2", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[3], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[3], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[4] = guiCreateButton(10, 123, 119, 15, "True", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[4], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[4], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[5] = guiCreateButton(10, 142, 119, 15, "False", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[5], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[5], "NormalTextColour", "FFAAAAAA")     
    end 
) 
  
  
  
addEventHandler("onClientGUIClick", resourceRoot, 
function() 
    if ( source == GUIEditor.button[2] ) then 
    triggerServerEvent("one", localPlayer) 
    end 
end) 
  
addEventHandler("onClientGUIClick", resourceRoot, 
function() 
    if ( source == GUIEditor.button[1] ) then 
    triggerServerEvent("two", localPlayer) 
    end 
end) 
  
addEvent ("AccountData", true) 
addEventHandler ("AccountData", root, function (data) 
 guiSetText (GUIEditor.edit[1], data) 
end 
) 

addEvent("one",true) 
addEventHandler("one",root, function () 
local account = getPlayerAccount ( source ) 
setAccountData ( account, "ro5sa", "1" ) 
end 
) 
  
addEvent("two",true) 
addEventHandler("two",root, function () 
local account = getPlayerAccount ( source ) 
local tzwer = (getAccountData ( account, "ro5sa" ) or "N/A") 
triggerClientEvent (source, "AccountData", source, tzwer) 
end 
) 

طيب ليش ال or

وكيف ترقر الكلنت

Link to comment

or = اذا كان مافيه قيمه مضافه للحساب

ومافهمت , وش كيف تريقر كلنت ؟

انت حاط متغير في سيرفر

وتبي تجيبه كلاينت ؟

والوظيفه هي اصلا سيرفر ؟

يالله ,#

لازم تريقر , اكيد ,#

Link to comment
or = اذا كان مافيه قيمه مضافه للحساب

ومافهمت , وش كيف تريقر كلنت ؟

انت حاط متغير في سيرفر

وتبي تجيبه كلاينت ؟

والوظيفه هي اصلا سيرفر ؟

يالله ,#

لازم تريقر , اكيد ,#

طيب ايش استفيد لو سويت or

Link to comment

المشكله عندك ب الكلنت

+

سيرفر

ما له داعي

addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot,

+

النجمة

بسبب

guiEditSetReadOnly(GUIEditor.edit[1], true)

guiEditSetMasked(GUIEditor.edit[1], true)

بسيرفر ما عطيطه اصلن داتا من اجل تجيبها

القيمة ثانيه ما تشتغل

-------------------------------------------------------------------

هذه تعديل

1- ماوس يبين ما كان يبين

2- لوحة تفتح و تسكر ب رقم 2

3- يوم يعمل تريقر 1 يعطي داتا

4-حذف بعض الاخطاء

GUIEditor = { 
    button = {}, 
    window = {}, 
    edit = {} 
} 
  
  
        GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(368, 222, 138, 165, "", false) 
        guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.window[1], 1.00) 
guiSetVisible(GUIEditor.window[1], false) 
showCursor(false) 
  
        GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(10, 61, 120, 15, "Refresh", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[1], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.edit[1] = guiCreateEdit(9, 21, 121, 35, "", false, GUIEditor.window[1]) 
  
        GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(10, 82, 120, 15, "1", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[2], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[2], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[3] = guiCreateButton(10, 102, 120, 15, "2", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[3], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[3], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[4] = guiCreateButton(10, 123, 119, 15, "True", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[4], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[4], "NormalTextColour", "FFAAAAAA") 
        GUIEditor.button[5] = guiCreateButton(10, 142, 119, 15, "False", false, GUIEditor.window[1]) 
        guiSetFont(GUIEditor.button[5], "default-small") 
        guiSetProperty(GUIEditor.button[5], "NormalTextColour", "FFAAAAAA")     
  
  
 panel = function () 
    guiSetVisible(GUIEditor.window[1],not guiGetVisible(GUIEditor.window[1])) 
    showCursor(guiGetVisible(GUIEditor.window[1])) 
end 
bindKey("2","down", panel) 
  
  
addEventHandler("onClientGUIClick", resourceRoot, 
function() 
    if ( source == GUIEditor.button[2] ) then 
    triggerServerEvent("one", localPlayer) 
    end 
end) 
  
addEventHandler("onClientGUIClick", resourceRoot, 
function() 
    if ( source == GUIEditor.button[1] ) then 
    triggerServerEvent("two", localPlayer) 
    end 
end) 
  
addEvent ("AccountData", true) 
addEventHandler ("AccountData", root, 
function (data) 
 guiSetText (GUIEditor.edit[1], data) 
end) 
  
  

سيرفر

addEvent("one",true) 
addEventHandler("one",root, function () 
local accounta = getPlayerAccount ( source ) 
setAccountData ( accounta, "ro5sa", "1" ) 
local tzwera = (getAccountData ( accounta, "ro5sa" ) or "N/A") 
triggerClientEvent (source, "AccountDataa", source, tzwera) 
end 
) 
  
addEvent("two",true) 
addEventHandler("two",root, function () 
local account = getPlayerAccount ( source ) 
setAccountData ( account, "ro5sa", "2" ) 
local tzwer = (getAccountData ( account, "ro5sa" ) or "N/A") 
triggerClientEvent (source, "AccountData", source, tzwer) 
end 
) 
  

:wink:

Link to comment

ما له داعي

addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot,

يكون له فائدة كبيرة يوم تحط وظايف واجهة المستخدم الرسومية فيه في بعض الأوقات onClientResourceStart للمعلومية حدث

رح يصير أخطاء يوم تشغل السكربت (cache) لأنه يوم الواحد يحذف ملف الكلنت الي فيه وظايف انشاء النوافذ وغيرهـ عن طريق الميتا

رح تلاحظ ان النوافذ بتجيك كبر الشاشة وتكون كلها ملخبطة ولا شي راكب ع بعضه والصور الي بالنافذة ما بتجي ولا شي في المرة الأولى الي يتحمل فيها السكربت على جهازكـ

.. مع هالوظايف، رح يريحكـ من هالمشاكل ذي كلها onClientResourceStart عشان كذا يوم تستخدم حدث

+

ما يحتاج تسوي

showCursor (false)

اول ما يشتغل

لأنه كذا كذا بيختفي

وعندك خطأ بالسطر 6

AccountDataa > AccountData

Link to comment

ما له داعي

addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot,

يكون له فائدة كبيرة يوم تحط وظايف واجهة المستخدم الرسومية فيه في بعض الأوقات onClientResourceStart للمعلومية حدث

رح يصير أخطاء يوم تشغل السكربت (cache) لأنه يوم الواحد يحذف ملف الكلنت الي فيه وظايف انشاء النوافذ وغيرهـ عن طريق الميتا

رح تلاحظ ان النوافذ بتجيك كبر الشاشة وتكون كلها ملخبطة ولا شي راكب ع بعضه والصور الي بالنافذة ما بتجي ولا شي في المرة الأولى الي يتحمل فيها السكربت على جهازكـ

.. مع هالوظايف، رح يريحكـ من هالمشاكل ذي كلها onClientResourceStart عشان كذا يوم تستخدم حدث

+

ما يحتاج تسوي

showCursor (false)

اول ما يشتغل

لأنه كذا كذا بيختفي

وعندك خطأ بالسطر 6

AccountDataa > AccountData

هو ما وده يستخدمه ب شي يبيه فقط مثال يتعلم منه فهمني بسكايب

+

سطر 6 زاد الحرف بالغلط :|

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...